Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / 2.05.00.00 Sürüm Duyurusu | Tuzla Bilgisayar

2.05.00.00 Sürüm Duyurusu | Tuzla Bilgisayar

2.05.00.00 Sürüm Duyurusu

24 Ocak 2011 tarihinde 2.05.00.00 sürümü yayımlanmış olup sürüm içeriğine bu dökümandan ulaşabilirsiniz. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz.

Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

Genel Uyarılar : 

• Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız.
• 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi yapılmalıdır.
• Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.
• Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir.
• Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 

1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : 

• 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların ” tabloları sürüme göre güncelleme “ işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir.

CREATE TABLE [dbo].[LG_XXX_ACCCODESTMP](
[FIRMNR] [int] NULL
) ON [PRIMARY]

1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : 

• 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir.

• 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir.

• Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 

1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : 

• 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin
Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.Bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.Versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.Logo-Garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin’den “Garanti Bankası(2009)” eklenti yetkisi kaldırılmalıdır.

 

• 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.Detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir.

 

• 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımızın versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımları yüklenmeli sonrasında versiyon değişimleri yapılmalı.

 

2.04.00.00 Versiyonuna Geçişleri İçin Uyarılar :

Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.Yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine dönüştürülmesi işlemi  Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.Firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz. 2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır. Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar silinmelidir. Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir.

1.Programların Kuruluşu Ardından Çalışan Wizard Uygulamanın Dil Seçimine Bağlı Olarak Çalışmalı. 

Start INT, Go Plus INT, Tiger Plus INT ve Tiger Enterprise INT ürünlerinde kurulum sonrasında açılan veritabanı ayarlama, firma oluşturma sihirbazının ve ilk çalıştırma dili öndeğerlerinin İngilizce olması sağlanmıştır.  

2.Öneri Durumundaki Faturalar Ödeme-Tahsilat Veri Bağlantıları Çalıştırıldığında Borç Takibe Yansıyor. 

Ödeme – tahsilat veri bağlantıları servisi çalıştırıldığında öneri durumunda olan faturalar borç takip penceresinde listeleniyordu, düzeltildi. 

3.Amortisman Oranı Ve Süresi Belirli Bir Hesaplama Döneminde Değiştirildiğinde Dönemsel Amortisman Hesaplanmıyor. 

Amortisman oranı ve süresi belirli bir dönemde değiştirilmesi durumunda yıllık amortisman hesaplaması yapılmasına rağmen dönemsel amortisman hesaplanmıyordu, düzeltildi.

4.Alternatif Amortisman Tablosunda Satış Faturası İle Değer Düşüklüğü Hesaplandıktan Sonra Diğer Dönemler İçin Yıllık Amortisman Hesaplanmıyor 

Alternatif amortisman tablosunda satış faturası ile değer düşüklüğü hesaplandıktan sonra diğer dönemler için yıllık amortisman hesaplanmıyordu, düzeltildi. 

5.Muhasebe Kodu Ve Masraf Merkezi Girilmiş Bir Fatura Üzerinden Kopyalama Yapıldığında Mm Değişmesine Rağmen Hesap Dağıtım Detaylarında Referans Hareketteki Mm Kodu Kalıyor,Güncellenmiyor.

Faturalar kopyalandığında ve yeni fatura muhasebeleştirildiğinde hesap dağıtım detaylarındaki masraf merkezi bilgisinin yeni faturaya göre oluşması sağlandı. 

6.Capıwhouse Tablosunda Vırtualınven Kolonuna Göre İndex Yok. 

Malzeme kartına girdiğimiz zaman ambarlara göre toplam bilgiyi getirdiği için performans sorunu yaşanıyordu, CAPIWHOUSE tablosunda VIRTUALINVEN kolonuna göre index eklendi. 

7.Mssql Server Hint Kullanımı Tüm Ürünlerde Default (Öndeğer) Kapalı Olmalı 

Sistem İşletmeni \ Kuruluş Bilgileri \ MS SQL Server Hint Kullanımı seçeneğinin versiyon güncellemesi ile birlikte “Kullanım Dışı” olması sağlanmıştır. Kullanım dışı olduğunda indeks kullanımı SQL tarafından optimum bir şekilde belirlenmektedir. 

8.Cari Hesap İhtar İşlemlerinde Cari Hesap Kodu İçin Detaylı Filtre Kullanıldığında Seçilen Cari Hesapları Dikkate Almadan Diğer Carilerede Form Gönderiyor. 

Cari hesap ihtar işlemlerinde cari hesap kodu filtresinde grup tanımı kutucuğu işaretlenip detaylı filtre alanına fazla sayıda(10dan fazla) cari hesap seçildiğinde, seçilen cari hesapların dışındaki carileride tarayıp ihtar formu gönderiyordu, düzeltildi.

9.Satış Siparişleri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde Transactıon’ın Açıkta Kalmaması Sağlanmalı. 

Siparişleri Toplu faturala işleminde bir şekilde transaction açıkta kalıyordu, Çoklu Faturala işleminden sonra 

WHILE @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRANSACTION 

gitmesi sağlandı.  

10.Sistemde Çalışan Kullanıcılar Sebebiyle İhtar İşlemi Gönderimi Yapılamıyor.

Kullanıcılar sistemde fatura işlemlerinde çalışırken ihtar gönderme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

11.Goplus Ürününde Logo Yetkisi Dışındaki Kullanıcılarda Muhasebe Hesap Bakiyeleri Yanlış Görünüyor. 

Go-Goplus ürünlerinde kullanıcı yetkisi ile sisteme giriş yapıldığında muhasebe hesap bakiyeleri hatalı listeleniyordu, düzeltildi.  

12.Unıty2 Int Setlerde Navigator Çalıştırıldığında Can Not Load Setup Parameters(1) Hatası Alınıyor. 

13.İrsaliye ve Faturada satır açıklama alanı uzunluğu 80 karaktere çıkarılmalı.

İrsaliye ve Faturalarda satır açıklaması uzunluğu 80 karaktere çıkartılmıştır.

14.Iban No Girişinde Dijit Kontrolü Yapılmıyor

Cari hesap kartında IBAN numarası için dijit kontrolü hatalı yapılıyordu, düzeltildi.

15.%100 İndirim Yapılan Satış Faturası Muhasebeleştirildiğinde “Hatalı Muhasebe Bağlantısı” Mesajı Veriyor.

Satış faturasında %100 indirim yapıldığında, INVOICE tablosundan bakıldığı zaman muhasebe kodu referansı boşsa muhasebeleştirme yapılamıyordu, düzeltildi.

16.Sipariş Fişi Öneri Konumundayken Üretim Emri Bağlantısı Yapılabilmeli. 

Sipariş fişi Öneri konumundayken Üretim emri bağlantısı yapılabilmesi sağlandı.  

17.Cari Hesap Fişleri Penceresinde Ctrl+F Arama İşleminde Clcard Ve Bankacc Tablolarındaki Alanlarında Kullanılabilmesi İçin Browser Querysınde Joın Yapılmalı 

Cari Hesap Fişleri Listesi’nde (browser), kullanıcıların Ctrl + F filtreleme imkanları genişletildi.

Browser üzerinde Cari Hesap Kartı, Cari Hesap Fişi, Cari Hesap Fiş Satırları ve Banka Hesap Kartı bilgilerinin sorgulanması sağlandı. 

18.Genel Mizan (Detaylı) Toplamlar Yanlış Listeleniyor. 

Genel mizan (detaylı) raporu alındığında toplamlar hatalı listeleniyordu, düzeltildi.  

19.İşletme Defteri Stok Browserında Alım İade Ve Satış Miktarları Yanlış Listeleniyor. 

İşletme defterinde Stok Listesi’nde (browser), satış faturası kesildiğinde alım iade kolonunda miktar olarak listelenirken, alım iade girişi de satış kolonunda miktar olarak listeleniyordu, düzeltildi.   

20.Birim Setlerinde Ana Birim İçin Bölünebilir Checki Atılamıyor. 

Birim seti tanımında ana birim için bölünebilir seçeneğinin işaretlenmesi sağlanmıştır.  

21.Satış Faliyetleri Ekranında Fırsata Ait Teklif Oluşturulup Aynı Ekranda Teklif Üzerinden Onaylama İşlemi Yapılmak İstendiğinde Çalışma Durduruluyor

Satış faaliyetleri penceresinde teklif üzerinde F9 onaylama işlemi yapılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.  

22.Üretim Emirleri Değiştir Kaydette Performans Sorunu 

Üretim emri üzerinde yeniden hesaplanmasına ihtiyaç olmayacak değişiklikler yapıldığında tekrar hesaplama yapılmadan kaydedilebilmesi sağlandı.

23.Toplu Borç Kapama İşlemi Lock Kontrolleri Tarih Filtresine Bağlı Olarak Yapılsın 

Toplu borç kapama işlemi sırasında Lock kontrollerinin tarih filtresine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır. 

24.Muhasebeleştirme Filtreleri Ticari Sistem Kontrol Parametresi Evet İken Öndeğer Olarak Yüklenmiyor.

Muhasebeleştirme filtreleri öndeğer olarak kaydedildikten sonra Muhasebe parametrelerinde Ticari Sistem Kontrolü parametresi değiştirilip tekrar girildiği zaman filtreler değişiyordu, düzeltildi.  

25.Teklif Ve Sözleşme Fişi Satır Açıklamaları 75 Karakter Olsun 

Teklif, sözleşme ve sipariş fişlerinde satır açıklamasının uzunluğu 80 karaktere çıkarılmıştır.

26.Srvcalc Fonksiyonunda Masrafın Kdv Tutarı Düşürülmesin. 

Navigator’ da SRVCALC fonskiyonunda aynı güne ait masraf varsa kdv tutarını toplamdan çıkartıyordu, düzeltildi. 

27.Alım Faturası Muhasebeleştirme İşleminde Gelen Mahsup Fişi Ekranında Hesap Dağıtım Detayı Geliyor Fakat Edıt Edilemiyor. 

Alım faturası muhasebeleştirilerken ekrana gelen muhasebe fişinin içerisinden hesap dağıtım detaylarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

28.Muhasebe Bağlantı Kodları İçerisinde Malzeme İndirim Muhasebe Kodu İçerisinde Cari Hesap Kodu Filtresi Verilemiyor. 

Muhasebe bağlantı kodlarında, malzeme kartı satınalma ve satış indirim muhasebe kodlarında cari hesap filtresi verilebilmesi sağlanmıştır.  

29.Exımınfo Fonksiyonunda Return Type Olarak 28 Kullanıldığında Excel’den Dışarı Atıyor

Navigator’ da EXIMINFO fonksiyonu içerisinde RETURN TYPE 28 kullanıldığı zaman hata alınıyordu, düzeltildi.  

30.Satınalma Teklifi Üzerinde F9 Gönder Denildiğinde Satınalma Emri Rapor Tasarımı Geliyor. Satınalma Teklifi Tasarımı Gelmeli.

Satınalma teklif fişi üzerinden F9 gönder işlemi yapıldığında satınalma emri form tasarımı ekrana geliyordu, satınalma teklif fişi form tasarımının gelmesi sağlandı.  

31.Görevler Penceresine Düşen Görev İçerisinde Sorumlu Alanı Belirtilmemiş Görünüyorsa Görevi Gerçekle Butonu Çalışmıyor. 

İş akışı ile oluşan görevlerde sorumlu alanı belirtilmemiş ise görevi gerçekle özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.  

32.İş akışı ile oluşan görevlerde sorumlu alanı belirtilmemiş ise görevi gerçekle özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.  

STPRICE Navigator fonksiyonu içerisinde İşyeri numarasına göre filtre verebilmek için “DVI” filtresi eklenmiştir. DIV:[1] şeklinde kullanılabilir. 

33.Go Setindeki Zamanlanmış Görevlerde,Veri Aktarımı Menüsünde Cari Hesap Seçeneği Yok,Eklenmeli. 

Go-Goplus ürünlerinde zamanlanmış görevler içerisinden cari hesap kartlarının xml ile aktarım işleminin yapılması sağlanmıştır.  

34.Malzeme Etiket Tasarımında İlgili Barkod Alanı Boyutunun Değiştirilebilmesi Gerekiyor 

Malzeme etiket tasarımındaki barkod alanının yüksekliğinin ve genişliğinin değiştirilmesi sağlanmıştır.  

35.Satınalma Teklifi Silindiğinde Aynı Referansa Sahip Ödemeli Girilen Satış Siparişinin Paytrans’daki Satırları Siliniyor.

Satınalma teklif fişi silindiğinde; eğer aynı mantıksal referansa (LOGICALREF) sahip bir ödemeli sipariş varsa, bu siparişe bağlı borç takip satırları da siliniyordu, silinmemesi sağlandı.  

36.Programa İlk Girişte Ve Firma Seç İle Kayıt Revizyonu Takip Edilmeyen Firmaya Girip Kayıt Revizyon Takibi Yapılan Firmaya Geçildiğinde Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri Ve Hareketlerde Değişiklik Tarihçesi Görünmüyor 

Kayıt revizyonu takibi yapılmayan bir firmaya girip ardından kayıt revizyonu yapılan firmaya geçildiğinde kayıt revizyon takibi parametreleri ve kartlarda/hareketlerde kayıt revizyon takibi menüsü gelmiyordu, gelmesi sağlandı.  

37.Ambar Fişleri Üzerinde Barkod Yazdırılmak İstendiğinde Her İki Ambar İçinde Ayrı Barkod Yazıyor.Ambara Göre Değil Malzeme Miktarına Göre Yazdırmalı.

Ambar fişi üzerinde “Barkod Yaz” işleminde malzeme miktarı göre yazdırılması sağlandı.  

38.Konsinye Giriş İrsaliyesi İle Giriş Yapılan Seri/Lotlu Malzeme Çıkıştan Sonra Konsinye Çıkış İrsaliyesi İle İade Alınıp Konsinye Giriş İrsaliyesi İle İade Edilmeye Çalışıldığında ‘Stok Yeri Kodu Hatalı Satırlar Var Uyarısı Alınıyor 

Konsinye giriş irsaliyesi ile girişi yapılan seri-lot takipli malzemenin konsinye çıkış irsaliyesi ve konsinye çıkış iade irsaliyesi ile sistemde hareketi girildikten sonra konsinye giriş iade irsaliyesi ile çıkışı yapılmak istendiğinde ” Seri-lot stok yeri kodu hatalı satırlar var ” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.  

39.Kaynak Kullanımları Dikkate Alınacak Parametresi İş İstasyonu Ve Çalışan İçin Ayrı Ayrı Belirtilebilmeli. 

Üretim emirleri ve ticari sistem yönetimi\üretim kontrol parametrelerinde bulunan kaynak kullanımları dikkate alınacak parametresinin çalışan ve iş istasyonu için ayrı ayrı verilebilmesi sağlanmıştır. Bu madde çerçevesinde Ticari Sistem Yönetimi \ Üretim Kontrol Parametreleri altında bulunan “Kaynak Kullanımları : Dikkate Alınacak / Alınmayacak” parametresi yeniden düzenlenmiş ve “Kapasite Kontrolü Yapılacak Kaynaklar” adını almıştır. Kapasite kontrolü yapılacak kaynaklar parametresi çoklu seçim yapılacak bir parametre olup mevcut seçenekler “İş istasyonu” ve “Çalışan” olarak belirtilmiştir.  

40.Ek Vergi Dahil Kesilmiş Bir Sipariş İçin Risk Tutarı “Sipariş (Sevkedilebilir)” Risk Bilgisi Tutarına Ekvergi Tutarı Hariç Değeri Getiriyor 

Ek vergi dahil kesilmiş bir sipariş için, sipariş (sevkedilebilir) risk bilgisi tutarına ek vergi tutarı hariç değeri getiriyordu, düzeltildi.  

41.Dönem Kapama Yapıldıktan Sonra Talep Fişi İle Kapalı Dönem İçin Stoktan Karşılama Yapılabiliyor. 

Talep karşılamada stoktan karşılama kullanılması durumunda dönem kapama dikkat alınmadan, kapalı döneme sarf fişi kesilebiliyordu, düzeltildi. 

42.Maliye Onaylı Yazıcı İle İlgili Parametreler Kosova Mevzuatına / Flagıne Bağlanmalı 

Satış Dağıtım parametreleri altında bulunan “Maliye Onaylı Yazıcı” ile ilgili parametreler Arnavutça dil seçeneğine bağlanmıştır. Arnavutça dil seçeneği aktif olduğunda kullanılabilecektir.  

43.Depozitolu Malzeme İşlemlerini Yanlış Listeliyor. 

Satış Faturası içerisinde depozitolu malzeme kullanıldığı zaman Ayrıntılı satış raporunda “Net Satış Tutarı” hatalı listeleniyordu, düzeltildi. 

44.Kapanmamış Faturalar Raporu Ticari İşlem Grubu Filtresini Dikkate Almıyor. 

Faturada veya cari hesap kartında belirtilen ‘Ticari İşlem Grubu’ na göre, “Kapanmamış Faturalar” raporu alınmak istendiğinde ‘Ticari işlem Grubu’ filtresi dikkate alınmıyordu, düzeltildi.  

45.İşlem Dövizli Çek Girildi.İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) İle Portfoyden Tahsil De Çek Browserında Dövizli Tutarda Tutar, Tutarda Dövizli Tutar Gelmekte.Dövizli Tutarda Usd Yerine Tl Gelmekte.

İşlem dövizli çekin İşlem bordrosu (Müşteri çeki) ile portföyden tahsil işleminde çek çıkış penceresinde dövizli tutarı gelmiyordu, İşlem döviz bilgisinin gelmesi sağlandı.  

46.Talep Fişi Yazdırıldığında Hizmet Satırlarına Ait Kod Ve Açıklamalar Hatalı Geliyor, Satırda Sadece Hizmet Varsa Hizmet Kodu Ve Açıklaması Hiç Gelmiyor 

Talep fişi yazdırıldığında hizmet kartlarına ait kod ve açıklama bilgilerinin her durumda hatasız yazdırılabilmesi sağlanmıştır.  

47.Talep Fişi İçerisinde Seri/Lot’lu Malzemeler Olup Karşılama Türü Ambar Transferi Seçilip Talep Karşılama Yapılmaya Çalışıldığında ‘Ambar Fişine Uygun Seri/Lot Girişi Bulunamadı Hatası Alınıyor. 

Talep fişi içerisinde seri/lot takibi yapılan malzemede karşılama türü ambar transferi seçilip talep karşılama yapılmak istendiğinde uygun seri lot numarası bulunamadı uyarısı alınıyordu. Talep karşılama sonucunda oluşan ambar transfer fişi içerisinde seri lot numaralarının son kullanım tarihi kontrol edildiğinden bu uyarı alınıyordu, son kullanım tarihinin kontrol edilmemesi sağlandı.  

48.Banka Hesapları Xml İle Veri Aktarımı (Dışarı) Yapıldığında 3.Satırdan Sonraki Muhasebe Hesap Kodları Aktarılmıyor. 

Banka hesaplarının xml ile dışarı aktarımı yapıldığında tüm muhasebe kodlarının yazılması ve içeri al işlemiyle birlikte hesap kartında listelenmesi sağlanmıştır.  

49.Bankadan Portföye İade Bordrosu Kaydedilirken Banka İşlem Fişi Ekrana Gelmiyor Ve Bordro Üzerinde Muhasebe Kodları Seçeneği Gelmiyor. 

Bankadan portföye çek iadesi işleminin muhasebeleştirilebilmesi için bordro içerisinde F9 menüye muhasebe kodları seçeneği eklenmiştir. 

50.Vade Farkı Faturasında %8 Kdv Uygulandığında Kdv Ve Net Tutar Yanlış Hesaplanıyor. 

Verilen vade farkı faturasında Net Tutar ve Toplam KDV yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.  

51.Firma Dönem Seçimi Yetkisi Olmayan Kullanıcı Program İçinde Dosya Menüsünden Dönem Seçebiliyor 

Firma çalışma dönemi seçme yetkisi olmayan kullanıcının, program içerisinde dosya menüsü altından da çalışma dönemini seçmemesi sağlanmıştır.  

52.Kasadan İşlem Dövizli Çek Tahsil Edilmesi Durumunda Kslınes Tablosunda Yanlış Yansıyor. 

Kasadan işlem dövizli çek tahsili yapıldığında KSLINES tablosundaki LINEEXCTYP alanı 0 oluyordu, 2 olarak gelmesi sağlandı. 

53.Hicri Takvim Hesaplamasında Güncellemeler 

Hicri takvim seçeneği “Hicri (Şemsi)”, ve Hicri (Kameri) olarak ikiye ayrılmıştır. Takvim seçeneği Hicri olan kullanıcılar Hicri (Kameri) seçeneğine aktarılmıştır. 

Takvim hesaplamalarında aşağıdaki hesaplamalar kabul edilmiş ve buna göre test edilmiştir.

Hicri (Kameri) takvim için : http://www.phys.uu.nl/~vgent/islam/ummalqura_main.htm#converter 

Hicri (Şemsi) takvim için : http://www.islamicity.com/PrayerTimes/defaultHijriConv.asp 

54.Talep Fişi Onaylandığı Zaman, Hangi Kullanıcının Hangi Tarihte Onayladığı Bilgisi Sistemde Tutulmuyor 

Kullanıcı izleme raporunda talep fişlerine ait onay bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.  

55.Malzeme Fişlerinde Tarih Değişikliği Yapıldığında Kullanılan Malzemenin Sonraki Tarihlerde Hareketi Varsa Uyarı Verilsin. 

Malzeme fişlerinde tarih değişikliği yapıldığında kullanılan malzemenin sonraki tarihlerde hareketi varsa kullanıcıyı uyarması sağlanmıştır.Bu özellik kapsamında Ticari sistem Yönetimi / Malzeme Yönetimi Parametreleri seçenekleri arasına ” Tarih Değişikliğinde Giriş-Çıkış Kontrolü: İşleme Devam Edilecek – Kullanıcı Uyarılacak – İşlem Durdurulacak ” parametresi eklenmiştir.  

56.Ticari Sisteme Girişte Tablolar Upgrade Sürecine Girmemeli. 

Tabloları sürüme göre güncelle işlemi yapılsa bile bazı tablolar güncellenmeyip programa girişte güncelleniyordu, düzeltildi. 

57. Defter-i Kebir’de Farklı Hesapları Aynı Sayfaya Basılabilmesi Sağlanmalı. 

Defter-i Kebirde farklı hesapların aynı sayfaya yazdırılabilmesi sağlanmıştır. Bu işlem için defter-i kebir filtrelerine “Farklı hesaplar : aynı sayfaya / ayrı sayfaya” seçeneği eklenmiştir. Farklı hesaplar filtresi, aynı hesaba seçildiğinde farklı bir hesaba ait bilgiler yazılmaya başlansa dahi aynı sayfada kaldığı yerden devam etmektedir.

58.Logoconnect Fda’da Daha Önce Gönderilmiş Hareket Ve Kartlar Tekrar Gönder Veya Güncelle Seçenekleri İle Tekrar Gönderilebilmeli. 

Malzeme kartları, cari hesap kartları, malzeme fişleri, satınalma ve satış irsaliyeleri, sipariş fişleri ve hizmet faturası dışındaki faturalarda tekrar gönderim işlemi yapılmak istendiğinde GÜNCELLE – TEKRAR GÖNDER seçeneklerinin gelmesi ve bu seçeneklere bağlı işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. 

59.İşletme Defteri Gelir – Gider Raporu, A4 Olarak Yan Yana T Şeklinde Alınabilmeli. 

İşletme defteri (gelir) ve işletme defteri (gider) raporlarının aynı rapor içerisinde “İşletme Defteri (Gelir -Gider) ” seçeneği ile alınabilmesi sağlanmıştır.  

60.İşletme Defterinde Hesaplar Üzerinden Hesap Özeti Alınabilmeli.

MMPLUS seti içerisinde yer alan İşletme defteri raporlarına “İşletme Hesap Özeti ” seçeneği eklenmiştir. 

61.İşletme Defterinde Aylık Mizan Alınabilmeli. 

MMPLUS seti içerisinde yer alan İşletme defteri raporlarına ” Aylık Mizan (Detaylı) ” seçeneği eklenmiştir.

62.Erp Ürünlerinde Aktif Çalışma Tarihi Tanımlanabilsin.

Ürünlerimize “Çalışma Tarihi”ni sabitleme özelliği eklenmiştir. Çalışma tarihi belirtilip “sabitle” düğmesine basıldığında, bundan sonra eklenen fişlerin tarihinin çalışma tarihinde belirtilen tarihte oluşması sağlanmıştır. Bu özellik kullanılarak işletim sistemi tarihini değiştirmeye gerek kalmadan sabitlenen farklı bir tarihe fiş eklenebilmesi sağlanmıştır. 

Not : Bu özellik GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde 24 ocak 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşme bulunan firmalar tarafından kullanılabilecektir

63.ERP Ürünlerine Arnavutça Dili Desteği Eklenmeli. 

Start INT, Go Plus INT, Tiger Plus INT ve Tiger Enterprise INT ürünleri kullanıcı arayüz dillerine Arnavutça dili eklenmiştir.  

64.Kasa İşlem Fişleri Browserında “Kasa İşlem No” Kolonu İle Birlikte “İşlem No” Kolonu da Olması İsteniyor. 

Kasa İşlemleri browserından eklenen, Cari hesap işlemleri, Banka işlemleri, Faturalar ve Çek/Senet işlemlerine ait fişlerdeki fiş numarasının browserdaki ‘İşlem No’ kolonunda listelenmesi sağlanmıştır.

65.Sipariş Hareket Aktarımında Kullanılabilecek İkinci Bir “Hareket Özel Kodu” Olmalı. 

Sipariş fiş satırına Hareket Özel Kodu 2 alanı eklenmiştir. İrsaliye yada fatura içerisinden “Sipariş Hareketi Aktar” seçeneğinde “Hareket Özel Kodu 2” filtresinin kullanımı ile istenen siparişlerin aktarılması sağlanmıştır. 

Not : Bu özellik GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde 24 ocak 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşme bulunan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 

66.85 Nolu Kdv Tebliği İle İlgili Faturalarda Hesaplama Yapılabilmeli. 

Ticari işlem grubu içerisinde bulunan “KDV İndiriminden önce hesaplanacak” kutucuğu işaretlendiğinde ek vergi hesaplamasının indirimsiz tutar üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştı. Malzeme kartına eklenen “Özel Matrah Uygulansın” seçeneği ile bu işlemin malzeme bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. Faturada ticari işlem grubu ya da seçilen ticari işlem grubunda “KDV İndiriminden önce hesaplanacak” işaretli olmasa dahi malzeme kartında “özel matrah uygulansın” işaretliyse bu malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanacaktır. 

Not : Bu özellik GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde 24 ocak 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi olan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 

67.İşlem Tarihi Aralığında Borç Kapatma Yapılabilsin. 

İşlem tarihi verilerek borç kapatma yapılabilmesi sağlanmıştır. Borç kapatma filtre seçeneklerine “İşlem Tarihi” filtresi eklenmiştir.  

68.Sayım Fazlası Fişlerine Maliyet Atanabilmelidir 

COST işlemi ile sayım fazlası fişlerine de maliyet atanabilmesi sağlanmıştır. COST işleminde fiş türlerine “(50) Sayım Fazlası Fişi” eklenmiştir.  

69.Dağıtım Sektöründe Provizyon -Karşılık Ayırma Özelliği Olmalı. Verilen Hizmet Faturalarının Satış Faturaları Üzerine Dağıtılabilmesi Sağlanmalı. 

Dağıtım sektöründeki provizyon (karşılık ayırma) özelliğini karşılamak için Malzeme Yönetimi \ Hareketler altına “Satış Provizyon Dağıtım Fişleri” eklenmiştir. Bu fişle verilen hizmet faturalarının satış faturalarına dağıtılması sağlanmıştır. İlgili tutarlar STLINE tablosunda DIFFPRICE kolonuna yazılmaktadır. Maliyet raporlarında satış fiyat farkı olarak gösterilmektedir.

Not : Bu özellik GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde 24 ocak 2011 tarihinde LEM sahibi olan firmalar tarafından kullanılabilmektedir.  

70.Görev Zamanlayıcı İçerisinde Yer Alan Uyarıların Sms İle Gönderilebilmesi Sağlanmalı 

Görev zamanlayıcı ile yapılan işlemlere ait uyarıların SMS olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.  

71.İştcell Menüsünde Sms Ve Otp Hesap Durumu Görülebilmelidir 

İŞTCELL menüsünde bulunan SMS ve OTP hesap durumunu gösterebilmek için; 

1- İŞTCELL menüsünde Raporlar başlığı altına durum bilgisi raporu eklenmiştir. Bu raporda SMS ve OTP hizmetleri için detaylı raporlama yapılabilmektedir. 

2- SMS ve OTP gönderme pencerelerine kalan kredi bilgisi alanı eklenmiştir. Bu alanda kalan kredi bilgisi gösterilmektedir. 

72.Kampanya Kartlarında Formülde Ek Vergi (Ötv) Tutarları Kullanılabilmeli 

Kampanya kartlarında ÖTV tutarlarının formüllerde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için; 

P6 : Satır Ek Vergi Tutarı 

P29 : Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)

P30 : Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil) 

parametreleri eklenmiştir.  

73.Form Ba/Bs Beyannamelerinde Veri Al İşlemlerinde Bölüm Bilgisine Göre Filtre Seçeneğinin Eklenmesi İsteniyor 

Form Ba-Bs veri al filtre seçenekleri arasına bölüm bilgisi de eklenmiştir. Böylece veri alma işleminin işyeri-bölüm filtresine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır. 

74.Sahış Şirketlerinin Tc Kimlik Numarası Bilgisi Cek Senet Girişinde Boş Geliyor 

Şahıs şirketleri için cari hesap kartında girilen TC kimlik numarası bilgisinin çek – senet girişinde TC kimlik numarası alanına aktarılması sağlanmıştır. 

75.Malzeme Kartındaki Ambar Parametrelerinde Bulunan Giriş/Çıkış Kontrolü Giriş Ve Çıkış İçin Ayrı Ayrı Belirtilebilmelidir. 

Malzeme kartı ambar parametrelerinde giriş kontrolü ve çıkış kontrolü ayrılmıştır, ilgili malzemenin belirtilen ambara sadece girişinde ya da ilgili ambardan sadece çıkışında uyarı verilebilmesi sağlanmıştır. 

Not : GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise kullanan, 24 ocak 2011 tarihinde LEM sözleşmesi bulunan firmalar tarafından kullanılabilecektir.  

76.Amortisman Hesaplamasında Belirli Bir Dönemde Kalan Net Defter Değerinin Tamamının Giderleştirilmesi İstenmektedir. 

Sabit kıymet özel maliyet kapsamına giren işlemlerde istenilen dönemde kalan net defter değerinin tamamının giderleştirilmesi sağlanmıştır. Bu özellik için amortisman tablosunda amortisman hesaplaması yapıldıktan sonra ilgili dönemde F9 Amortismanın Tümünü Ayır seçeneği kullanılmalıdır. Bu seçeneğin kullanıldığı amortisman hesaplamalarına mutlaka muhasebeleşme işareti konulmalıdır. 

77.Cari Hesap Risk Durumu Raporunda Genel Toplam Alanları Olsun. 

Cari Hesap Risk Durumu raporuna Genel Toplam alanlanları eklenmiştir.

78.Fatura Kopyalandığında Düzenleme Tarihi Günün Tarihine Güncellenmiyor. 

Fatura kopyalandığında yeni oluşan faturada işlem tarihi günün tarihi gelmesine rağmen düzenleme tarihi güncellenmiyordu. Düzenleme tarihinin de güncellenmesi sağlandı.  

79.Çalışanlar İçin De Toplu Olarak İstisnai Durum Kaydı Eklenebilmeli

Çalışanlar için de toplu istisna durum değişikliği yapılabilmesi sağlanmıştır. Kaynak Yönetimi \ İşlemler \ Çalışma Zaman Değişikliği seçeneğine Çalışanlar sekmesi eklenmiştir.

Not : Bu özellik Tiger Enterprise ürününde yapılmıştır, 24 Ocak 2011 tarihinde LEM sözleşmesi olan firmalar tarafından kullanılabilecektir.  

80.Skonsol Kullanıcı Sayısının Logo Kullanıcısı Sayısının İçine Dahil Olmaya Devam Etmeli, Ancak Logo’yu Kullanan Aktif Kullanıcının Aynı Anda Skonsol2 Ekranını Açabilmesi Sağlanmalı 

Skonsol kullanıcısının aynı terminalde kullanıcı sayısını düşürmemesi sağlanmıştır.  

81.Zamanlanmıış Görevlerde Sıralamanın Kullanıcı İsmine Göre Yapılabılmesı 

Zamanlanmış görevler başta olmak üzere programda kullanıcı seçimi yapılan alanlarda (İş akış yönetimi vb) kullanıcı adının sıralı olarak gelmesi sağlanmıştır.  

82.Müşteri Tedarikçiler Tanımında Varyanta Göre Tanım Yapılabilmesi İsteniyor 

Malzeme kartında bulunan Müşteriler / Tedarikçiler tanımlarının varyant bazında ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır. Varyant tanımlarına da müşteriler / tedarikçiler sekmesi eklenmiştir.  

83.Tedarikçi Değerlendirmede Fabrika İşyeri Ambar Ve Teslim Tarihine Göre Filtre Verilebilmeli 

Tedarikçi değerlendirme işlemleri filtre seçenekleri arasına işyeri-fabrika ve ambar seçenekleri eklenmiştir. Bu filtreler doğrultusunda değerlendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

84.Go Yönetici Konsolu, Ençok Satılan Malların Ve Carilerin Bulunduğu Grafik Ekranında Ekran Çözünürlüğü 

Düşürüldüğünde Ve Ekran Küçültültüldüğünde Seçenekler Üst Üste Geliyor. 

GO -GOPLUS ürünlerinde yönetici konsolunda yer alan grafik bölümü ile ilgili genişlik açısından düzenleme yapılmıştır

85.Arayüz Uyarlama İle Browsera Eklenen Alanların Ctrl+F İle Filtrelenebilmesi Sağlanmalı

Arayüz Uyarlama ile eklenmiş alanlar için CTRL+F arama özelliği ile arama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. 

86.Döviz Türleri Tablosuna Makedon Dinarı Para Birimi Eklenmeli.

87.Sözleşme Üzerinden Sipariş Oluşturma İşlemi Yapıldığında Hareket Özel Kodu Ve Satır Açıklaması Sipariş’e Aktarılmıyor .

Sözleşme üzerinden Sipariş oluşturma işlemi yapıldığı zaman hareket özel kodu ve satır açıklamasının siparişe aktarılması sağlandı.

88.Malzeme Virman Fişi Olmasını İstiyoruz 

Malzeme Yönetimi / İşlemler menüsüne Malzeme Virmanı seçeneği eklenerek malzemeler için virman işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Not : Bu özellik GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde 24 ocak 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşme bulunan firmalar tarafından kullanılabilecektir.

89.Navigator Fonksiyonlarında Hizmet Siparişi İle İlgili Düzenlemeler 

ORDCALC fonksiyonunda siparişlerdeki hizmet satırlarına ait değerlerin de getirilebilmesi sağlanmıştır. ORDCALC fonksiyonuna SRV (hizmet kodu) ve SSC (hizmet özel kodu) filtreleri eklenmiştir. 

SRVCALC2 fonksiyonuna sipariş onay bilgisi filtresi (OAPP) eklenmiştir

OAPP filtre değerleri : 

1 : Öneri OAPP:[1] 

2 : Sevkedilemez OAPP:[2] 

3 : Sevkedilebilir OAPP:[3]

90.Ambar Transfer Fişi Öneri Durumunda Girilebilsin, Onaylaması Yapılabilsin

Malzeme yönetiminden girilen Ambar fişlerinin Öneri durumunda oluşması sağlanmıştır. Malzeme Fişi penceresine ve ambar fişlerinin bulunduğu raporlara “Malzeme Fiş Durumu(Ambar Fişi):Öneri/Gerçek” filtresi eklenmiştir. 

GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerini kullanan ve 24 Ocak 2011 Tarihinde geçerli LEM Sözleşmesi olan müşteriler kullanabilecektir. 

91.Talep Karşılama Sonucu Teklif Yönetimi Altında Satınalma Emirleri Oluşturulabilmelidir.

Talep karşılama sonucunda satınalma siparişi oluşturulabildiği gibi satınalma emrinin de oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Bu işlem için Ticari Sistem Yönetimi \ Tanımlar \ Talep Yönetimi Parametrelerinde Öndeğer kısmına “karşılama türü satınalma olduğunda eklenecek öndeğer fiş : satınalma siparişi / satınalma emri” seçeneği eklenmiştir. Burada belirtilen seçeneğe göre talep karşılama sonucunda satınalma siparişi ya da satınalma emri oluşması sağlanmaktadır. 

Not : Bu özellik 24 ocak 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi olan Tiger Enterprise, Tiger Plus ve Go Plus ürünlerinde kullanılabilecektir.

92.Öndeğerleme Servislerinde Maliyet Dağıtım Fişi Malzeme Fiş Türleri Arasında Gözükmüyor 

Maliyet Dağıtım Fişlerine Öndeğerleme Servisi ile muhasebe kodu atanması sağlandı.  

93.Cari Hesap Özel Kod 2,3,4,5 Filtresi Raporlara Eklensin 

Cari hesap özel kodu 2,3,4,5 filtreleri aşağıdaki raporlara eklenmiştir.

Malzeme yönetimi 

1 Giriş / Çıkış Toplamları

 2 Malzeme Ekstresi Satınalma

 3 Satınalma Kampanyaları Dökümü 

4 Cari hesaplara göre satınalma dağılımı

 Satışdağıtım

5 Satış Kampanyaları Dökümü 

6 Cari hesaplara göre satış dağılımı 

Finans 

7 Borç Alacak Durum Raporu 

8 Borçlu Cari Hesaplar 

9 Alacaklı Cari Hesaplar 

10 Ödeme Listesi 

11 Tahsilat Listesi 

12 Ayrıntılı Tahsilat 

13 Ayrıntılı Ödeme 

14 Borç Takip Raporu 

15 Özet Adat Raporu 

16 Borç Yaşlandırma Raporu 

17 Borç Dağılım Raporu 

18 Detaylı Ortalama Vade Raporu  

94.Talep Fişindeki Detay Açıklama, Talep Karşılama Sonrasında Oluşan Sipariş Fişine Aktarılmıyor. 

Talep fişinde girilen ” Detay Açıklama ” bilgisinin talep karşılama işlemi sonrasında oluşan sipariş fişine aktarılması sağlanmıştır. 

95.Talep Fişi Satır Açıklamaları Sipariş Fişi Satır Açıklamasına Aktarılabilsin 

2.03.00.00 sürümünde satır açıklamasının taşınması sağlanmıştır.  

96.Parametrik Olarak Kampanya Uygulanma Sayısı Sınırı Verilebilmeli 

Kampanya kartlarına “cari hesap uygulama sayısı” alanı eklenmiştir. İlgili kampanyanın bir cari hesap için cari hesap uygulama sayısı alanında belirtilen miktarda uygulanabilmesi sağlanmıştır. Örneğin cari hesap uygulama sayısı alanında 3 yazıyorsa, her bir cari hesap kartı için ilgili kampanya sadece 3’er defa uygulanabilir. 

Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevkedilebilir, sevkedilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınmaktadır.

Not : GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürününü kullanan, 24 ocak 2011 tarihinde LEM sözleşmesi olan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 

97.Sabit Kıymet Hareketleri Üzerinden Kayıt Bilgisi İzlenebilmeli 

Sabit kıymet hareketleri üzerinden kayıt bilgisinin izlenebilmesi sağlanmıştır. 

 

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top