Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / 5921 sayılı kanun | Tuzla Bilgisayar
5921 sayılı kanun | Tuzla Bilgisayar

5921 sayılı kanun | Tuzla Bilgisayar

5921 sayılı kanunun 1. maddesinde de açıklandığı gibi 1.10.2009 tarihinden itibaren, ssk isçi ve ssk isveren primlerinde yeni bir tesvik uygulaması baslamıstır. Bu tesvik kriterleri asağıdaki gibidir.

01.10.2009 tarihinden itibaren ise baslayan ve issizlik ödeneği alan personel için; Personelin, isyerinin son 6 aydaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak alınmıs olması, Bu personelin ise baslamadan önce issizlik ödeneğinden faydalanmıs olması ve ise girdiği tarihte ödenek hakkının devam ediyor olması, İsyerinin SGK’ya sigorta primlerini zamanında ödemis olması gerekmektedir. İsyeri aynı dönem için farklı bir tesvik kullanması durumunda bu tesvikten yararlanamaz. İsçinin isten ayrılıp, aynı isyerinde ise baslaması halinde bu tesvik uygulamasından yararlanamaz.

Bu kriterlere uyan personel ve isyerlerin tesvik uygulaması

Tesvik uygulaması ssk isçi ve ssk isveren payı için hesaplanacaktır. Personelin maası ne olursa olsun tesvik tutarı asgari ücret baz alarak hesaplanacaktır. Tesvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanan ssk isçi primi ve ssk isveren priminin tamamı olarakbulunacaktır. SSK İsçi ve İsveren primi tesviği için ssk primi hesaplnırken; kısa vadeli sigorta primi (isyerinin tehlike derecesinden bağımsız olarak) %1 olarak ve issizlik sigortası primi hariç olarak
bulunacaktır. (İsçi için %14, İsveren için %19,5)

Örnek: Bay A 01.10.2009 tarihinde X firmasında ise baslamıstır. Bay A ise baslamadan önce 210 gün issizlik ödeneği almaya hak kazanmıs, bu ödeneğin 90 günlük kısmını ise baslamadan önce alınmıstır. 

BayA’nın ise basladığı tarihte issizlik ödeneği kalan gün sayısı 120 gündür. Bay A 2000 TL/brüt/ay ile is baslamıstır.

Bu örneğe göre Bay A’ya tesvik hesaplatılacak toplam süre : 210 – 90 = 120 gündür 

Bay A’nın tesvik tutarları :

İssizlik fonunca karsılancak isveren tutarı : Asgari Ücret Tutarı * 0,195 : 129,87
İssizlik fonunca karsılanacak isçi tutarı : Asgari Ücret Tutarı * 0,14 : 93,24

Bu durumda Bay A’nın bordro hesaplarında :      

SSK İsçi Primi : 2000 * 0,15 = 300 TL                                                             SSK İsveren Primi : (%21,5) = 2000 * 0,215 = 430
Gelir Vergisi : 2000 – 300 = 1700 * 0,15 = 255
Damga Vergisi : 2000 * 0,006 = 12

Seklinde olacaktır.

Tesvik uygulamasının puantaj hesaplarına etkisinin nasıl olacağı genelgelerle netlesmemistir. Bu kanun ile ilk kez uygulanan SSK İsçi payından yapılan tesviğin personelin maasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değildir.

SSK isçi payının tesvikten dolayı az ödenmesi personelin maasını nasıl etkileyebilir?

Maas hesaplarını değistirmeyebilir (Tesvik tutarları hesaplanır ve Aylık prim ve hizmet belgesi ile SSK’ya bildirilir. Personelin net ya da brüt tutarında bir değisiklik olmaz) Net maaslarda brüt azalır net değismeyebilir. (Net sekli ile anlasan personelin ssk isçi primi de isveren tarafından karsılanıldığından, tesvik tutarı brüt tutarı azaltarak isveren maliyetinin düsmesine neden olur) Brüt maaslarda net artabilir (Brüt üzerinden çalısan personelin isçi primi isçi tarafından ödendiği için, daha az bir ssk isçi primi ödeyeceğinden, personelin net istihkakı artar) Hem net hem brüt maaslarda net istihkak artabilir (Net maas uygulamalarında isveren tarafından karsılanan ssk isçi primi, isçiye ait bir ödeme olduğundan olusan tesvik tutarı isçinin net istihkakına yansıtılabilir)

Yukarıda belirtilen maddelerle ilgili konular Logo İk ürünlerinde parametre olarak eklenmistir. Gerekli tebliğlerin yayınlanması ile beraber tebliğ içeriğine göre ilgili parametreler seçilerek hesaplama yapılabilir.

5921 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ LOGO İK ÜRÜNLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

“5921 sayılı kanun değisiklik paketi” 15.10.2009 tarihinde 3.08.00 sürümü ile beraber ek paket olarak üretilmistir.

Bu ek paketin yüklenmesi ile beraber Logo İk ürünlerinde, Sicil Yönetimi , Bordro ve Ayarlar bölümünde kanun ile ilgili seçenekler aktif olarak kullanılmaktadır.

Uygulamadan yararlanacak personel için Logo İk ürünlerinde yapılması gerekenler:

Bordro parametrelerinde “5921 sayılı kanundan yararlanan çalısanın isçi primi” seçeneği belirlenmelidir.

Sicil kartı /Bordro Bilgileri /İstihdam Yasası seçeneklerinden “5921 sayılı kanun 1. maddesi” seçilmelidir. 5921 sayılı kanun bölümünde yer alan “İssizlik ödeneği gün sayısı” bölümüne personelin kalan issizlik ödeneği gün sayısı bilgisi girilmelidir.

Yukarıda belirtilen seçeneklerin belirlenmesinden sonra; 1.10.2009 tarihinde hesaplanan puantaj hesaplarında 5921 sayılı kanuna göre tesvik tutarları hesaplanacak, puantaj hesapları asağıdaki gibi olacaktır.

5921 SAYILI KANUN GEÇİCİ 9. MADDE DEĞİSİKLİKLERİ

Yukarıda açıklamalar doğrultusunda 4447 sayılı kanunda yapılan bu değisiklik sonucunda özet olarak; %100 issizlik tesviğinden yararlanan personelin ücretli izinli günleri de “İndirim Kanunu” 5921 sayılı kanun seçilerek SGK kurumuna bildirilebilecektir.

Bu kapsamda İk ürünlerinde yapılması gerekenler :

Sicil kartlarında; ilgili personelin fiili olarak çalısmadığı günler hangi indirim kanunundan ve oranından hesaplama yapılacağı seçilmelidir.

Sicil kartında yapılan bu seçimden sonra personelin ücretli izin kullandığı puantaj hesaplamaları ilgili kanuna göre yapılacaktır. Bu durumda puantaj hesapları asağıdaki gibi görünecektir. Puantaj kartlarında bu personel için ücretli izin günü girilmis SSK Eksik çalısma nedeni 13 Diğer olarak seçilmis olması gerekmektedir. (Aylık prim ve hizmet belgesinde, fiili olan ve ücretli izin günlerine ait hesaplamaların bildirimlerinin ayrı olarak raporlanabilmesi için)

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top