Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Aile Yardımı | Tuzla Bilgisayar
Aile Yardımı | Tuzla Bilgisayar

Aile Yardımı | Tuzla Bilgisayar

AİLE YARDIMI MEVZUAT
(01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli kanuna göre)

“506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değisik 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa
tazminatları, aynî yardımlar ile Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas
tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dısında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme
bağlanmıstır.”

Böylelikle eskiden tüm nakit sosyal yardımlar SSK prim matrahına girmekte iken, yemek parası, çocuk zammı, aile zammı adı altında yapılan nakit sosyal yardımların belli hadler içindeki kısımları SSK prim matrahına girmeyecektir.

Aile zammı adı altında ödenen tutarın aylık ……………………..Asgari ücret tutarı x %10 TL. sı (666,00 x % 10)

01.01.2009 tarihli asgari ücret tutarına göre 666.00 TL x %10 = 66,60 TL

Yukarıdaki yasal bilgiler ısığında esi çalısmayan bir personel için kurumun aylık 75 TL aile yardımı yaptığını düsünelim Bu durumda hesaplamalar su sekilde olacaktır. (Personelin maası brüt 666 TL’dir.)

Toplam çocuk yardımı : 75 TL
SSK Primi istisnası : Asgari ücret * %10 : 66,60 TL
SSK Matrahı : 666 – 66,60 = 599,40

İK, T2B ve GoBordro ÜRÜNLERĐNDE AİLE YARDIMI UYGULAMASI (Dökümanda İK,T2B ve GoBordro ürünleri kısaca ĐK ürünleri olarak adlandırılır)

İk ürünlerinde aile yardımı uygulaması yapabilmek için kullanılacak olan çalısma parametresinin “Aile yardımı” tipinde açılması gerekmektedir. Aile yardımı çalısma parametrelerinde bir “Sosyal yardım” olarak islem görür.

Sosyal yardımlarda yapılan bu belirlemeden sonra çalısma parametreleri , kurum çalısma parametrelerine aktarılır. Kurum çalısma parametrelerinde yardımın net yada brüt verilmesi durumuna göre “Hesaplama sekli” belirtilmelidir. Parametrenin tabi olduğu oranlar değistirilmemelidir.

Yukarıda bahsedilen belirlemelerin tamamlanması ile beraber aile yardımından yararlanacak personele ilgili parametre kullanıcı tarafından seçilir.

Kanun parametreleri bölümünde aile yardımı ile ilgili alanlar ve kullanımı ; SSK istisnası için parametre, kanun parametreleri ssk matrah ve oranları tabında yer alır. Bu alana oransal olarak girilen değerler istisna tutarı hesaplanırken kullanılır. Asgari ücret tutarı kanun parametreleri /diğer tabında yer alır.

Yukarıdaki belirlemelerin tamamlanması ile birlikte puantaj öndeğerlerinde ilgili parametrenin karsılıklarını + hale getirip tutar yazarak ya da formül kurularak aile yardımı hesaplanması sağlanır.

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top