Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Anket Yonetimi | Tuzla Bilgisayar
Anket Yonetimi | Tuzla Bilgisayar

Anket Yonetimi | Tuzla Bilgisayar

ANKET YÖNETİMİ

Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. 

Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

1. Yanıt Listesi Hazırlama

Anket Yönetimi/Tanımlar /Yanıt Listesi menü seçeneği ile yanıtlar oluşturulur. Bu bölümde Anketlerde sorulan sorunların cevap seçeneklerinin tanımlanır. Farklı özelliklere ait cevap seçenkeleri için ayrı yanıt listeleri oluşturulmalıdır.

Yanıt Listeleri ekranında sağ fare / Ekle seçeneği ile yanıt oluşturulur.

Anket sorusunun cevabı Evet-Hayır ise bir yanıt listesi oluşturulmalıdır. Listede cevap seçenekleri ve seçeneklere ait puanlar tanımlanır.

2. Anket Formunun Hazırlanması

Firma çalışanlarına ya da firmanın müşterilerine değişik zamanlarda uygulayacakları anketler Anket Formu ile hazırlanır.

Anket Formu seçeneği Anket Yönetimi / Kayıtlar menüsü altında yer alır.

Anket formlarında sorulacak sorular, uygulanacağı kişi sayısı, hangi zaman aralığında uygulanacağı gibi bilgiler kaydedilir. Yeni anket formu hazırlamak ve kayıtlı formlar üzerinde yapılacak işlemler için Anketler Listesi’nde yer alan simgeler ve F9(sağ fare) tuşunda yer alan menü seçenekleri kullanılır.

Anket Formu

Yayınlanacak anket tanımının yapıldığı işlem adımıdır.

Kod: Anket formu kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Anket adı ya da açıklamasıdır.

Yayın Aralığı: Başlangıç ve Bitiş Tarihleri verilerek Anketin uygulamada kalacağı süre belirlenir.

Özellikler: Anketin durumunun ve tipinin belirlendiği bölümdür.

Durum Anketin hangi aşamada olduğu belirlenir.

Plan (Anketin plan aşamasında olduğunu gösterir) Aktif (Anketin uygulanıyor olduğunu gösterir) Tamamlanmış (Anketin tamamlandığını gösterir) İptal (Anketin iptal edildiğini gösterir)

Tip

Gizli Anket (Anketi cevaplayan kullanıcı takip edilmez)  Serbest Anket (Anketi cevaplayan kullanıcı isterse kimlik belirtebilir) Açık Anekt (Anketi cevaplayan kullanıcılar takip edilebilir)

Sorular

Anket sorularının tanımlandığı bölümdür.

Soru Tanımı alanında ankette kullanılacak sorular kaydedilir. Tipi alanında soruya verilecek cevap şıklarının yapısı belirlenir.

Tek Şık Seçimli (Şıklar arasından sadece bir tanesi işaretlenebilir) Çoklu Şık Seçimli (Şıklar arasından birden fazla seçim yapılabilir) Not Girişli (Metin girişinin yapılabilir)

Zorunlu: Satırda yer alan sorunun mutlaka cevaplanması gerektiğini belirtir. Bu alan işaretlenirse anket formunda sorunun sonunda (*) işareti gösterilir ve anket sonuçları kayıt aşamasında ilgili soruya ait yanıt kaydı olup olmadığı kontrol edilir, yanıt bulunmuyorsa kullanıcı uyarı mesajıyla bilgilendirilir.

Katsayı: Soru için geçerli katsayıdır. Sorunun puanlama ağırlığı tanımlanır, (varsayılan değeri 1). Negatif ve ondalıklı değerler tanımlanabilir.

Diğer: Anket formunda, Seçenekler sayfasında “Puanlama” seçeneği işaretliyse aktiftir ve alan işaretlenerek D.Puan bölümüne puan girilebilmesi sağlanır.

Yanıt listesi: İlgili sorunun cevabının yer aldığını yanıt listesini belirtir. Kayıtlı yanıt listeleri listelenir ilgili liste seçilir. Anket formunda Seçenekler sayfasında Puanlama seçiliyse ve yanıt listesinde puanlama yapılmamışsa kullanıcı uyarılır.

Seçenekler

Anket formu üzerinde yer alan Seçenekler sayfasından;

Ankete katılacak kişi sayısı Anketin Özellikleri Anketin nerede yayınlanacağı Anket için geçerli olacak Yanıt Listesi

kaydedilir.

Kişi Sayısı/Hedef: Anketin uygulanacağı kişi sayısının planlandığı bölümdür. Anketin uygulanacağı kullanıcılar belirlendiğinde, belirlenen kişi sayısı Hedef alanına aktarılır.

Kişi Sayısı/Yanıtlayan: Anketi dolduran kullanıcı sayısıdır ve sistem tarafından doldurulur.

Yanıt özeti kullanılıyorsa zorunlu tipteki sorulara verilen en yüksek yanıt sayısı ya da sorulara verilen en yüksek yanıt sayısı ile hesaplanır. Yayınlama başlığı altındaki alanlardan anketin nerede yayınlanacağı belirtilir.

IK; anket formu raporu ile form çıktıları oluşturulur. Anket formları kullanıcılara dağıtılarak anket uygulanır, sonuçlar anket formu / yanıt özeti ya da anket sonuç girişleri ekranında IK kullanıcısı tarafından yapılır. E-Posta seçiliyse anket MyLogo tarafında yayınlanarak anketi doldurması gereken kişilere anket formuna erişebilecekleri linki e-mail ile gönderilir.

UYARI:

*E-posta uygulamasının çalışabilmesi için MyLogo üyeliğinin tamamlanmış ve Sistem Yönetmenin’de “Web Hesabı Ayarları” girişinin yapılmış olması gerekmektedir.
“http://support.logo.com.tr/tr/windows-erp/erpdokumanarsivi” adresinden “Mylogo Üyelik Ve Hesap Ayarları” dokümanı incelenebilir.

Özellikler başlığı altındaki alanlardan anket özellikleri belirlenir.

Puanlama, ankette puanlamanın yapılıp yapılmayacağı belrlenir. Puanlama yapılırken yanıt listelerinde belirlenen puanlar kullanılır. Sonuç Gizli, anket sonuçlarının anketi dolduran kullanıcılarla paylaşılmayacağını gösterir. Bu seçenek seçiliyse IKWEB ve MyLogo üzerinde sonuçlar yayınlanmaz. Zorunlu alanı seçiliyse, anketteki tüm sorular yanıtlanmak zorundadır. Bu alan seçili olduğunda soru listesi üzerindeki “Zorunlu” alanına bilgi girilemez. Zorunlu seçilmesi durumunda, Yanıt kayıtlarının kaydedilmesi aşamasında, yanıtlanmayan soru(lar) bulunuyorsa anketi dolduran kullanıcıya bir Uyarı Mesajı (Yanıtlanmamış anket soruları bulunuyor, lütfen kontrol ediniz.) ile yanıtlanmamış soruların listesi gösterilir. Yanıt Özeti alanı seçiliyse anket formundaki Yanıt Özeti tabı Yanıt Sayısı alanı değiştirilebilir özellik kazanır. Bu tab üzerinden soru numarasına ait yanıt sayısı girilerek anket özet girişi yapılabilir. Anket özet girişi yapıldığında anket sonucu raporları buradaki değerleri kullanır. Not Göster alanı seçiliyse seçenekler tabındaki not alanına yazılan bilgiler anket formunda basılır.

Anketin Uygulandığı Kişiler
Anketin uygulanacağı kişilere ait bilgiler Anket Formu üzerinde Uygulanan sayfasından kaydedilir.

Hedef Kişi Ekle seçeneği ile tıklandığında açılan filtre seçenekleri kullanılarak ankete katılacak kişiler belirlenir ve forma aktarılır.

Puan ve Yanıtsız alanları anket yayınladığı anda boştur, bu alanlar Yanıt Özeti Oluştur fonksiyonuyla oluşur. Anket Tipi 1(Gizli) veya 2 (Serbest) ise anket sonuçları sonuç giriş formlarından yapıldığında serbest ankette sicil seçilerek kayıt açıldığında uygulanan tabında değerler oluşur, sicil seçilmezse ya da yanıt özeti girişi kullanılıyorsa uygulanan tabında değer oluşmaz.

Tamam seçimi ile anketin gönderileceği siciller için anket gönderim işlemi başlatılmış olacaktır.

Yanıt Özeti

Anket Formu – Seçenekler tabında Yanıt Özeti alanı seçiliyse Yanıt Özeti tabı üzerinden Yanıt Sayısı girişi yapılabilir. Yanıt Özeti Girişi alanı seçilerek açılan anket kayıtlarında Yanıt Özeti tabı Yanıt Sayısı alanı değiştirilebilir özelliktedir. Ancak anket formunda Yanıt Özeti Girişi alanı seçili değilse yanıt özeti bilgisi sistem tarafından hesaplanarak oluşturulur.

Yanıt Özeti Girişi

Yanıt özetinde Yanıt Özeti Oluştur butonuyla sorular ve seçenekleri listelenir.

Yanıt no alanında soru için tanımlı yanıt listesine ait numaralar gösterilir. Yanıtsız sorular için ‘0’, Diğer seçeneği için son sıradaki yanıt numarası kullanılır. Seçilen yanıt numarasına ait yanıt tanımı yanıt alanında gösterilir ve korunumludur. Yanıt sayısı alanında da seçili soru için bu yanıt şıkkını işaretleyen kişi sayısı girilir. Puan alanında ise yanıtın varsa yanıt listesi üzerindeki puanı ya da diğer seçeneği için soruda tanımlanmış puan değeri gösterilir, korunumludur. Puan değeri sorudaki faktör değeri ile çarpılmadan, bilgi amaçlı gösterilir.

Yanıt özeti girişi tamamlandıktan sonra anket durumu kullanıcı tarafından “Tamamlanmış” olarak değiştirilir ve anket kapatılmış olur. Yanıt özeti fonksiyonu kullanıldığında uygulanan bilgisi takip edilemez.

Otomatik Yanıt Özeti Hesaplama

Anket Formunda Yanıt Özeti Girişi seçili değilse yanıt özeti kayıtları sonuç girişlerinde işlemle oluşturulur. Yanıt Özeti Oluştur fonksiyonuyla girilen tüm sonuç kayıtları üzerinden yanıt sayısı hesaplanarak her soru ve yanıt için girilen yanıt sayısı gösterilir.

Anket Sonuçları

Anket sonuçlarının kaydedilmesinde kullanılır. Anket Yönetimi program bölümünde Kayıtlar menüsü altında yer alır.

Anket Sonucu

Her anket formu için anket sonuçları Ekle seçeneği açılan Anket sonucu kayıt penceresindeki alanlardan kaydedilir.

Formun üst bölümündeki alanlardan;

Sonucun girileceği anket Ankete katılan kişi Kurum, bölüm, işyeri bilgileri kaydedilir.

Yayınla seçimi ile anket uygulanacak çalışanların seçileceği filtreleme penceresi açılacaktır.

Satırlardan ankette yer alan sorulara ait bilgiler kaydedilir.

Kurum, Bölüm, İşyeri, Birim alanları eğer sicil seçimi yapılmışsa anketi yanıtlayan kişinin sicil kartı bilgilerinden derlenir. Sicil seçimi yapılmadan anket sonuç girişi yapıldığında Kurum, Bölüm, İşyeri, Birim alanları anket sonuçlarını giren kullanıcı tarafından düzenlenebilir.

Tarih, anketin doldurulduğu tarihtir.

Anket alanında açılan browser üzerinden doldurulan anketin kodu seçilir.

Yanıtlayan alanından açılan liste üzerinde anketi dolduran sicilin kodu seçilir, gizli anket uygulamasında bu alan pasiftir. Yanıtlayan alanında açılan sicil listesinde anket tipi (Açık) ise anketi doldurması gereken siciller bulunur. Listede “Hepsini Göster” seçeneğiyle tüm siciller de listelenebilir.

Puan değeri eğer ankette puanlama yapılıyorsa kaydet fonksiyonuyla anket puanı yanıt listesi değerlerinden okunarak faktör katsayısıyla çarpılıp toplam alanına yazılır. Diğer seçeneği kullanılmışsa soru üzerinde tanımlanmış diğer puanı kullanılır.

Kurum anket girişinde sicil seçiliyse sicile ait kurum bilgisidir.
Bölüm anket girişinde sicil seçiliyse sicile ait bölüm bilgisidir.
İşyeri anket girişinde sicil seçiliyse sicile ait işyeri bilgisidir.
Birim anket girişinde sicil seçiliyse sicile ait birim bilgisidir.

Soru numarası kullanıcı tarafından listeden seçilir.
Soru tanımı soru numarasına ait tanım metnidir, sadece gösterilir.

Yanıt numarası, ankette ilgili soruya verilen yanıtın sıra numarasıdır. Yanıtlanmayan sorular için “0” girilir.

Yanıt tanımı seçili soruda kullanılmak üzere atanmış yanıt listesinden seçilen yanıt numarasına ait tanım gösterilir.

Diğer alanı eğer anketteki soruda “Diğer” alanı varsa ve bu alanda yazılan bir değer bulunuyorsa kullanılır.

Anket Raporu

Anket formlarına ait raporlar Anket Raporu ile listelenebilir.Hangi koşullarda alınacağı Anket Raporu filtre satırlarında belirlenmelidir.

 

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top