Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Asgari Geçim İndirimi | Tuzla Bilgisayar
Asgari Geçim İndirimi | Tuzla Bilgisayar

Asgari Geçim İndirimi | Tuzla Bilgisayar

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

1. Asgari geçim indirimi uygulamasının esası nedir ?

Asgari geçim indirimi uygulaması, kısaca, ücretlilerin vergi matrahları üzerinden vergi tarifesi kullanılarak hesaplanan gelir vergisinden, çalısanın medeni durumuna göre yıllık brüt asgari ücret baz alınarak hesaplanacak bir indirim tutarının indirilmesi esasına dayanmaktadır.

2. Uygulamanın yasal dayanağı nedir ?

Asgari geçim indirimi uygulamasının yasal dayanağını TBMM’de 28.03.2007 tarihinde kabul edilen ve 04.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesine konulan hükümler olusturmaktadır. Bu maddede verilen yetki kullanılarak Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Genel Tebliğ’in de önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

3. Uygulamanın temel gerekçesi nedir ?

Uygulamanın temelinde, ücretler üzerindeki vergi yükünün, diğer vergiye tabi gelirler üzerindeki vergi yüküne göre daha düsük olması anlayısı bulunmaktadır.

4. Uygulama hangi gelirler için yapılacaktır ?

Asgari geçim indirimi uygulaması sadece gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözlesmesi ile çalısanlar dahil) gerçek kisilerin ücret gelirleri için yapılabilecektir.

Ücretler dısındaki vergiye tabi gelirler, ( ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar) söz konusu uygulamaya tabi değildir.

Öte yandan, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, ücret dısında gelir vergisine tabi diğer gelir unsurlarını elde edenler ve dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler de asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır.

5. Uygulamaya ne zaman baslanacaktır ?

Asgari geçim indirimi uygulamasına (2008 yılı basından itibaren elde edilecek ücret gelirlerine uygulanmak üzere) 01.01.2008 tarihinde baslanacaktır.

6. Hak kazanılan indirim tutarı, yıllık mı yoksa aylık bazda mı hesaplanacaktır ?

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Tebliğe göre, bir ücretlinin asgari geçim indirimi uygulaması kapsamında hak kazanacağı indirim tutarı aylık bazda hesaplanacak ve uygulanacaktır. Yani, ücretlinin medeni durumu, asgari ücretin yıllık tutarı dikkate alınarak hesaplanan yıllık indirim tutarının 1/12’si, her ay ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden indirim konusu yapılacaktır.

7. Asgari Geçim Đndirimi tutarı nasıl hesaplanacaktır ?

Uygulamanın esasını, ücretin elde yılın basında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalısan (16) yasından büyük isçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının ücretlinin medeni durumuna göre belirlenecek bir oranı üzerinden hesaplanacak matraha % 15 oranı kullanılarak hesaplanacak verginin, ücretlinin vergi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden indirilmesi olusturmaktadır. Bu sekilde hesaplanan ‘’ indirim konusu yapılacak yıllık vergi tutarı ‘’12’ye bölünerek aylık indirim tutarı hesaplanacaktır.

Kanunkoyucu, ücretlinin medeni durumuna göre kullanılacak oranları, mükellefin kendisi için % 50, çalısmayan ve herhangi bir geliri olmayan esi için % 10, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5 olarak belirlemistir.

Buna göre ; örneğin, evli, esi çalısmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan, iki çocuklu bir ücretlinin ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden indirilecek vergi tutarı hesaplanırken, matrah olarak, yıllık brüt asgari ücretin % 75’i dikkate alınacaktır. Bu sekilde hesaplanan tutara da % 15 vergi oranı uygulanarak, ücretlinin gelir vergisinden bir yıllık sürede indirilebilecek vergi tutarına ulasılacaktır.

Buna göre bir ücretlinin aylık dönemde hak kazanacağı indirim tutarı ;

Asgari ücretin yıllık tutarı x asgari geçim indirimi oranı x % 15 

formülü ile hesaplanacaktır. Bulunan tutar, medeni durumunda bir değisiklik olmadığı takdirde, ücretlinin Asgari

Geçim İndiriminden bir yıl boyunca sağlayacağı aylık net menfaat olacaktır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN İK ÜRÜNLERİNDE UYGULANMASI

Asgari geçim indirimi uygulamasını destekleyen sürümlerimiz

İK V3.06.07 , Tiger2Bordro V1.06.07 , GoBordro V1.06.07 , TigerBordro V1.06.07 ve Bordro V1.06.07

Yukarıdaki versiyonlara geçis yapılması ile beraber, sicil kartları/aile bireylerine “Asgari Geçim Đndirimi” seçeneği eklenmistir. Aile bireylerinde bu seçeneğin isaretli olduğu “Es ve çocuk” bilgileri dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Bu nedenle aile bireylerinin programa kaydedilmis olması gerekir. 3.06.07 öncesi sürümlerde kaydedilmis olan “Es / Çocuk “ tipinde ve “Bakmakla Yükümlü” olduğu seçeneği isaretlenmis olan aile bireyleri versiyon değisiminden sonra “Asgari geçim indirimi” seçeneği otomatik olarak isaretlenecektir. Herhangi bir nedenle es ve çocuğun asgari geçim indiriminden yararlanmaması gerekiyorsa bu seçeneğin isaretinin kaldırılması gerekmektedir.

Ocak 2008 döneminde yapılması gereken islemler sunlardır :

1. Aralık dönemi kapatılmalıdır.
2. Net ücret alan personelin “Asgari geçim indirimi” tutarının net istihkakına dahil edilmesi isteniyorsa ; bordro parametreleri/diğer parametreler bölümünden “Asgari geçim indirimi tutarı : Ödeme tipi net ise net istihkaka : Eklenecek” olarak seçilmelidir.

3. Ocak puantajları yapılamadan önce aktif “Hesap Sablonları”nda “Asgari Geçim Đndirimi” seçeneği isaretlendikten sonra puantaj kartları olusturulmalıdır.

4. Puantaj kartlarına “Aylık Agi” , “Ödenmis Agi” ve “Uygulanacak Agi” alanları eklenmistir. Aylık

a. Aylık Agi : Aylık olarak hesaplanmıs “Asgari geçim indirim” tutarını hesaplar
b. Ödenmis Agi : Ay içerisindeki önceki dönemde (ara dönem kullanıldığı durumlarda) hesaplanmıs asgari geçim indirim tutarını hesaplar.
c. Uygulanacak Agi : Đlgili puantaj kartında uygulanacak olan asgari geçim indirim tutarını hesaplar.

Asağıda örneği bulunan puantajda

Asgari ücret : 531 TL
Personel bekar ve çocuksuzdur. Bu nedenle Asgari geçim indirimi oranı %50’dir.
Asgari geçim indirim tutarı : 531 * 0,50 * 0,15 = 39,83

5. Net ücret üzerinden çalısan personel için de asgari geçim indiriminin uygulanıp uygulanmayacağına dair, “Bordro parametreleri / Diğer parametreler “ bölümüne “Asgari Geçim Đndirimi Tutarı: Ödeme tipi net ise net istihkaka : Eklenecek /Eklenmeyecek” parametresi eklendi. Net ücret üzerinden çalısan personelin asgari geçim indirimi net istihkaka eklenecekse bu parametre “Eklenecek” olarak kaydedilmelidir.

6. Bordro /Raporlar bölümüne “Asgari geçim indirimine ait bordro” raporu eklendi. Rapor yasal olarak her yılın Ocak ayında hazırlanacaktır

 

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top