Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Bordro – Tiger muhasebe entegrasyonu | Tuzla Bilgisayar
Bordro – Tiger muhasebe entegrasyonu | Tuzla Bilgisayar

Bordro – Tiger muhasebe entegrasyonu | Tuzla Bilgisayar

Tiger, İnsan Kaynakları ürün ailesinden İK ürünleri ile entegre çalışmaktadır.  Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

 

Unity sistem işletmeninde açılan firma, işyeri ve bölüm numaraları ile İKSYS’de açılan firma, işyeri ve bölüm numaraları aynı olmalıdır.

Bu bilgilerin farklı olması durumunda iki ürün arasında 2. maddede anlatılan muhasebe bağlantıları sağlanmış olmasına rağmen, muhasebe entegrasyonunda puantaj kartları bilgilerini görmez ve de kasa işlemlerinden gerçekleştirilen personel borç veya geri ödeme işlemlerinde sicil kartlarına bağlantı kurulamaz.

 

Unity ve İK aynı databasedeyseler; Unity, registry’den İK ‘nın bulunduğu yeri okur ve bağlantıyı kurar. Ancak LBS olarak, bağlantının daha sağlıklı olması için Unity ve İK ‘nın farklı databaselerde olmasını öneriyoruz. Bu durumda; Unity, İK’yı bulmak için muhasebe parametreleri altındaki personel yönetimi kataloğuna bakmaktadır. Personel yönetimi kataloğu yazılırken PRG kataloğu da belirtilmelidir. Bu katalog doğru ise logodb.cfg ‘ye bakar ve database bağlantısı kurulur. Muhasebe bağlantı kodlarında “Personel Ödemeleri” seçeneği de aktif hale gelir.

 

Bu bağlantıların tamamlanmasından sonra muhasebe bağlantı kodlarında ilgili firmanın işyerlerine göre, personel işlemlerinde kullanılacak muhasebe hesap kodları belirlenir.

 

P101-199       MESAİ KAZANCI

P100 için girilen muhasebe kodu için, mahsup fişine toplam MESAİ KAZANCI değeri gelir. Tanımlanan tüm mesailerin numara sırasına göre değerleri gelir.

Not: Burada bahsedilen numara, tanımların İK programı firma çalışma parametreleri pencersinde aldığı sıradır. Puantajdaki sıra ile karıştırılmamalıdır.

 

P201-299      FAZLA MESAİ KAZANCI 

P200 için girilen muhasebe kodu için, mahsup fişine toplam FAZLA MESAİ kazancı değeri gelir.    Tanımlanan tüm fazla mesailerin, numara sırasına göre değerleri gelir.

Not: Burada bahsedilen numara, tanımların İK programı firma çalışma parametreleri pencersinde aldığı sıradır. Puantajdaki sıra ile karıştırlmamalıdır.

 

P301-399      SOSYAL YARDIMLAR                            

P300 için girilen muhasebe kodu için, mahsup fişine toplam SOSYAL YARDIM değeri gelir. Tanımlanan tüm sosyal yardımların numara sırasına göre değerleri gelir.                                  

Not: Burada bahsedilen numara, tanımların İK programı firma çalışma parametreleri pencersinde aldığı sıradır. Puantajdaki sıra ile karıştırlmamalıdır.                         

            P301 Yemek yardımı                                 

            P302 Ulaşım yardımı                                 

            P303 Aile yardımı                          

            P304 Çocuk yardımı                                 

            P305 Yeni tanım1                          

            P305 Yeni tanım2 ……… P399’a kadar.

                                              

P401-499      EK ÖDEMELER                            

P400 için girilen muhasebe kodu için, mahsup fişine toplam EK ÖDEMELER değeri gelir. Tanımlanan tüm ek ödemelerin numara sırasına göre değerleri gelir.

Not: Burada bahsedilen numara, tanımların İK programı firma çalışma parametreleri pencersinde aldığı sıradır. Puantajdaki sıra ile karıştırlmamalıdır.                         

            P401 İkramiye                                

            P402 Kıdem tazminarı                              

            P403 İhbar tazminatı                                 

            P404 Harcırah                                

            P405 Vergi İadesi                          

            P405 Nema Ödemesi                               

            P406 Yeni Tanım1                        

            P407 Yeni Tanım2 ……… P499’a kadar

 

P501-599      EK KESİNTİLER

P500 için girilen muhasebe kodu için, mahsup fişine toplam EK KESİNTİ değeri gelir.  Tanımlanan tüm EK KESİNTİLERİN numara sırasına göre değerleri gelir.

Not: Burada bahsedilen numara, tanımların İK programı firma çalışma parametreleri pencersinde aldığı sıradır. Puantajdaki sıra ile karıştırlmamalıdır.

 

            P501 Ek Kesinti-1

            P502 İhbar tazminatı

            P503 Masraf

            P504 Yasal Kesintiler

            P505 Yeni Tanım1

            P506 Yeni Tanım2……….. P599’a kadar

 

P601-630      SSK PRİMLERİ (İŞCİ+İŞVEREN)

            P601 İş Kazalara Meslek hastalıkları sigortası toplam

            P602 Analık sigortası toplam

            P603 Hastalık Sigortası toplam

            P604 Hastalık sigortası (Çırak) toplam

            P605 Mal./Yaş./Ölüm toplam

            P606 SGDP toplam

            P607 İşsizlik sigortası toplam

P608 den P630 a kadar olan parametreler yeni bir sigorta kesinti grubu çıkması durumunda kullanılmak üzere rezerv edilmişlerdir.

 

P631-660      SSK PRİMLERİ (İŞCİ)

            P631 İş Kazalara Meslek hastalıkları

            P632 Analık sigortası

            P633 Hastalık Sigortası

            P634 Hastalık sigortası (Çırak)

            P635 Mal./Yaş./Ölüm

            P636 SGDP

            P637 İşsizlik sigortası

            P638 den P660 a kadar olan parametreler yeni bir sigorta kesinti grubu çıkması durumunda kullanılmak üzere rezerv edilmişlerdir.

 

P661-690      SSK PRİMLERİ (İŞVEREN)

            P661 İş Kazalara Meslek hastalıkları

            P662 Analık sigortası

            P663 Hastalık Sigortası

            P664 Hastalık sigortası (Çırak)

            P665 Mal./Yaş./Ölüm

            P666 SGDP

            P667 İşsizlik sigortası

            P668 den P690 a kadar olan parametreler yeni bir sigorta kesinti grubu çıkması durumunda kullanılmak üzere rezerv edilmişlerdir.

 

P11     Toplam SSK Primi (işci+işveren)

P12     Toplam SSK Primi (işci)

P13     Toplam SSK Primi (işveren)

P15     Nakdi Ödemeler Toplamı

Puantaj kartındi tüm ödemeler toplamı alanına yansıyan NAKDİ ödemlerin toplamıdır.

P16     Ayni Ödemler Toplamı

Puantaj kartında AYNİ olarak tanımlanmış ödemeler için girilen değerlerin toplamıdır.

P17     Net Ödemeler Toplamı

Puantaj kartındaki NET ÖDENECEK satırıdır.

P18     İstihkaklar Toplamı

Puantaj kartındaki NET İSTİHKAK satırına gelen değerdir.

P25     Toplam Mesai Kazançları

P26     Toplam Ek Mesai Kazançları

P27     Toplam Sosyal Yardımlar

P28     Toplam Ek ödemler

P29     Toplam Kesintiler(işci+işveren)  

P30     Yasal Kesintiler Toplamı

P31     İşci Kesintileri Toplamı

P32     İşveren Kesintileri Toplamı

P33     Borç Kesintileri Toplamı

P34     Önceki Dönem Ters Bakiyeler

Puantaj dönemlerinde bir dönemde puantaj ters bakiye vermiş ise sonraki dönemdeki puantajına bu değer önceki dönem ters bakiyesi satırı olrak yansır.

P35     Toplam Oluşan Ters Bakiye

Ters bakiye personelin ilgili dönem puantajındaki kazançlarının kesintilerinden az olması durumda oluşur.

P36     Toplam oluşan Yuvarlama farkları

Yuvarlam farkı satırı olması içinde bordro parametrelerinde yuvarlam tabanı belirlenmiş olmalı

P37     Toplam Aktarılan Yuvarlama Farkı

Her puantaj döneminde oluşan yuvarlama farkları toplanıp bir sonraki döneme aktarılır. Bu değerde puantajda kesintiler alanında yuvarlama farkı satırında görülür.

P38     Özel Gider İndirimi

Puantaj kartı sicil bilgileri tabında fiş fatura toplamı ve önceki kümülatif vergi matrahı alanlarına değer girildiğinde oluşur.

P39     Toplam Gelir Vergisi

P40     Toplam SSDF kesintisi

Kanun parametrelerinde SSDF kesinti oranı girilmiş olmalıdır.

P41     Toplam Damga vergisi

 

 

Muhasebeleştirme işlemlerinde personel ödemeleri seçilip, işlem tarihleri verilerek entegrasyonun yapılması sağlanır.

 

 

                                   

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top