Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / E-Fatura Sık Sorulan Sorular | Tuzla Bilgisayar
E-Fatura Sık Sorulan Sorular | Tuzla Bilgisayar

E-Fatura Sık Sorulan Sorular | Tuzla Bilgisayar

LOGO e-Fatura Uygulaması Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı

1.)e-Fatura nedir?

Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

2. )e-Fatura Portalı Nedir?

e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

3.) e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

4. )Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar:

* Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler

* Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler

* Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler

5.) e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir?

e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. (Başvuru

Süreci ile ilgili olarak tıklayın. Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir. Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır.

6. Mali Mühür Nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.

7. e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise, bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için GİB’e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

8. Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura düzenlenebilir mi?

e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir.

9.“E-fatura Portal’i” ve “Entegrasyon” çözümünü kullanan ancak “Özel Entegratör” çözümüne geçmek isteyen kullanıcılar için, takip edilmesi gereken işlem adımları neler?

Portalı aktif edilmiş mükellef ise, 7 günlük süreyi kaçırmamak için GİB in evrak kayıt telefon numaralarını (302 12 89/1486) arayarak evrağıyla kimin ilgilendiğini bulup o kişi ile iletişime geçerek fax ile özel entegratör ile e-faturadan yararlanmak istediğini ve portalının kapatılmasını istediğini belirtir dilekçeyi göndermesi gerekir.

7 günlük süre geçtikten sonra bu dilekçe gönderilirse bu arada fatura düzenlemesi gerekir ,zaten firmanın kayıtlı kullanıcı olduğunu gören diğer mükellefler de firmaya fatura düzenleyeceklerdir.

10. e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e- Faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

11. e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi?

Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO’nun Dosya Transfer Çözümü (Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000’den az firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB’in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura’lar bir klasörde toplanır. Sonrasında GİB’in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir.

12. e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir mi?

e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir.

e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

Bu kapsamda, uygulamadan yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhattabın www.efatura.gov.tr ‘deki kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadıgını kontrol edecekler; kayıtlı kullanıcı ise zorunlu olarak elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı degilse kâgıt fatura düzenleyeceklerdir.

Ayrıca aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi de mümkün değildir.

13. e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?

e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

* e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.

* e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-Fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

* e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

* e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak kabul edilmez.

14. LOGO’da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır?

LOGO’da e-Fatura Çözümleri;

1-Dosya Transfer Çözümü -Portal Çözümü

2- GİB Entegrasyon Çözümü-Entegrasyon Yöntemi (İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanım)

3-LOGO Özel entegratör kanalıyla kullanım, olmak üzere 3 şekildedir.

15. LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır?

LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir tanesine (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) sahip olunması gerekmektedir.

Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek için önkoşuldur.

LOGO e- Fatura Uygulaması için Sahip Olunması Gereken Fonksiyonlar

• LogoConnect e- Fatura Modülü

• e – Fatura Sunucusu (Yalnızca GEÇ – GİB Entegrasyon Çözümü kullanılacaksa)

• LogoConnect B2B Modulü (e-Fatura çalışabilmek için bu modüle ihtiyaç duymaktadır)

16. LOGO harici ürün kullanan firmalar, e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden yararlanabilir mi?

LOGO Dışı e-Fatura Özel Entegratörlük Hizmet Adaptörü ile yapılabilir.

LOGO harici ürün kullanan firmaların e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden yararlanmalarını sağlayacak adaptördür ve firma/işyeri bağımsızdır. Ürün, e-Fatura özelliğini ve API fonksiyonlarını içeren özel bir LOGO Connect sürümüdür.

LOGO Çözüm Ortakları ve LOGO Çözüm Ortağı ve İş Ortağı yetkisine aynı anda sahip LOGO kanalı tarafından satılır. LOGO tarafında konuyla ilgili ekip, Dikey Çözümler ekibidir.

17. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözüm) nedir?

LOGO’nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür. Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutarlar.

18. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü – Portal Çözüm)’nde e-Fatura gönderim süreci nasıl işlemektedir?

LOGO e-Fatura uygulaması ile GİB’in belirlediği formatta hazırlanan e-Faturalar belirlenen bir klasörde toplanır. Daha sonra hazırlanan bu e-Fatura dosyaları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura Portalı’na kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir ve buradan alıcısına gönderilir. Ters akışta da, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Fatura Portalı’na gelen e-Faturalar da yine kullanıcı tarafından manuel olarak klasöre alınır; sonrasında LogoConnect aracılığıyla ERP sistemine aktarımı gerçekleştirilir.

Özetle kullanıcı, e-Fatura sistemi üzerinden, faturalarını kendi belirlediği klasörde otomatik olarak kaydeder. Ancak bu klasörün, GİB’in e-fatura portaline aktarımını portale girerek manuel olarak yapar.

Portal çözümünde e-Fatura Bağlantı Ayarları

Connect.exe / Çalışma parametreleri / Bağlantı Ayarları altında bulunan e-fatura bağlantı ayarlarında Bağlantı Türü : “Klasör (Portal Çözümü )” , Gelen- Giden Klasörlerine : yeni açılan Gelen -Giden katalogları gösterilmeli.Sunucu ve terminallerin gelen-giden kataloglarında erişim izni olmalı. e-Fatura kullanılan her firma için açılan çalışma alanında Gelen-Giden klasörleri farklı açılmalıdır.

19. LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü) nedir?

LOGO’nun Tedarikçi/müşteri sayısı ve buna bağlı olarak gelen ve giden fatura sayısı çok (ayda 5000 faturadan fazla) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür. LOGO e-Fatura modülüyle birlikte alınacak e-Fatura Sunucusu üzerinden e-Fatura uygulaması kullanılabilmektedir. GİB ile kurulan entegrasyon ile e-Faturaların otomatik olarak iletimi gerçekleştirilmektedir.

20. LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü)’nde e-Fatura gönderim süreci nasıl işlemektedir?

Tüm faturalar LogoConnect ile paketlenmekte ve bir web servisi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmektedir. Kullanıcının LOGO ERP ürünlerinde kesilmiş faturaları GİB Merkez Sunucusu üzerinden ilgili alıcıya iletilir. Aynı şekilde GİB Merkez Sunucusu aracılığıyla gönderilen UBL formatındaki faturalar da Kullanıcının ERP sistemine alınır. Bu işlemler için kullanıcının ayrıca portale girmesine gerek yoktur. LOGO e-Fatura çözümü üzerinden e-Faturalar mühürlenir, zarflanır ve portale otomatik aktarılır.

Entegrasyon Çözümünde e-Fatura Bağlantı Ayarları

Connect.exe / Çalışma parametreleri / Bağlantı Ayarları altında bulunan e-fatura bağlantı ayarlarında Bağlantı Türü : “LOGO Yerel Sunucu”,

Bağlantı Adresi : Gelen bağlantı ayarları ekranında İç web servisi adresi girilmelidir, girilen web adresi üzerinden LogoConnect e-fatura sunucusu ile LogoConnect bağlantısı sağlayanacaktır.

Bağlantı uç noktası örnek olarak : https://efatura.firma.com.tr/webservice/PostBoxInternal.svc şeklinde erişilen adrestir. Browserdan çağrıldığında servis sayfası açılıyor olması gerekir.

21. e-Fatura ürününü kullanmak için LogoConnect B2B’yi almak zorunlu mudur?

LOGO e-Fatura ürününü kullanmak için LogoConnect B2B ürününe sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca 2.18.00.00 Mart sürümü öncesi LogoConnect B2B ürünü e-Fatura uygulamasına uyumlu değildir. Bu sürümden önce alınan LogoConnect B2B’yi yeni ürüne upgrade etmek (geçirmek) gerekmektedir.

22. Şayet firmanın server’ı başka bir alandaysa veya dataları bir hosting şirketinde tutuluyorsa, e-Fatura modülü kullanmak sorun olur mu?

Sunucunun herhangi bir datacenter’da tutulması sorun teşkil etmez. Ancak entegrasyon yöntemi ile kendi sunucuları üzerinden sisteme bağlanacak firmaların, sunucularını datacenter’da tutmaları halinde, bu sunucunun yönetimi işlemlerini üstlenmiş olmaları gerekmektedir. Yani, datacenter’dan sadece alan temini yapılmış olup üzerinde çalışacak yazılımın kullanıcı tarafından yönetiliyor olması gerekmektedir.

Sunucunun lokasyonu ile ilgili tek kısıtlama “yurtiçi”nde bulundurulması koşuludur.

23. Hazırlanan ve/veya sisteme düşen faturaların müşteriye e-mail ve/veya sms bildirimi otomatik olarak yapılıyor mu?

LOGO GİB Entegrasyon Çözümü’nde (e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı), e-Fatura alıcısı için bildirim yapılması sağlanmaktadır. Böylelikle; sunucuya gelen e-Faturalar, uygulama ve sistem yanıtları için e- posta ile önceden belirlenmiş kullanıcılara bildirim yapmaktadır.

Ancak e-Fatura’nın hazırlanması aşamasında, faturanın carisi olan kişilere e-Fatura’nın oluşumuna dair bilgi gönderilmemektedir.

24. Faturaların saklanması ve arşivleme ne şekilde yapılmaktadır?

Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

Entegrasyon için arşivleme zorunludur ve sunucu çözümünde otomatik arşivleme yapılması ve yedekleme için prosedürlerin belirlenmesi sunucu tarafında sağlanmaktadır. Aynı zamanda LogoConnect’te posta kutusu arşiv yapısı bulunmaktadır. Yani, esas olan ve birincil arşiv yapısı sunucu, ekstra arşiv yapısı ise LogoConnect tarafından sağlanmaktadır.

Ayrıca GİB’in yayınladığı tebliğe göre ”Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması, mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

25. Saklama Hizmeti için LOGO yeterliliklere sahip mi?

Özel Entegratörlük ile birlikte bu hizmet de verilmektedir.(Özel entegratör çözümü, 2.21.00.01 sürümü ile kullanıma sunulmuştur.)

26. LOGO entegrasyon hizmeti verecek mi, yoksa aynı zamanda entegratör mü olacak?

LOGO’nun şu anda uygulama olarak sunduğu 3 çözümü bulunmaktadır:

1-Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözümü

2-LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü)

3-LOGO Özel Entegratör Çözümü.

27. LOGO e-Fatura sisteminin özel entegratörlerle entegrasyonu olacak mı? LOGO bu konuda nasıl bir strateji izleyecek?

LOGO özel entegratörlük hizmeti vermektedir. Connect gerekli altyapıya sahp diğer entegratörlerle de çalışılmaktadır.

Bağlantı ayarlarında çalışma yaptığımız diğer entegratörler listelenecektir.

28. Yanlış kesilen faturalar için iptal ve iade işlemleri nasıl yapılacak?

Alıcı tarafından red yanıtı ile ya da kabul edildiyse iade faturası hazırlanarak yapılabilir.

Not: Portal çözümü kullanılıyor ve e-fatura portal a yüklenmeden silinmek istendiğinde ;

1-Aktarım kataloğundaki xml dosyası silinmeli.

2-Ticari ürün database inde LG_FFF_DD_INVOICE tablosundaki ilgili fatura için ” E_INVOICE” ve “E_STATUS” alanları ” 0 ” yapılarak fatura silinmeli.

3-Connect database inde çalışma alan içinde ;LG_FFF_APPROVAL, LG_FFF_APPROVALLINE, LG_FFF_APPROVERS tablosundan fatura için ilgili satırlar çıkarılmalı.

İşlemler öncesi yedek alınmalı.

29. Lokal arşivleme yapılabilecek mi? Yapılabilecekse internet üzerinden erişim nasıl sağlanacak?

Portal Çözüm kullanılan faturalar zaten portal da saklanmaktadır.Ayrıca Connectte Gönderilenler ve Gelenler browserında mevcuttur.İstenildiğinde GİB ‘in istediği formatta dışarı alınabilir.

Entegrasyon Çözümü kullananlar için e-faturalar, entegrasyon sunucusu üzerinde ve Logoconnectte bulunmaktadır.Aynı şekilde Logoconnectten dışarı alınarak isenilen elektronik sistemde saklanır.

Özel entegratör Çözümünde e-faturalar, yine entegrasyon sunucusunda ve Logoconnectte bulunmaktadır .

Not: Firmanın talebine göre Logo tarafında saklama hizmeti verilebilmektedir.

30. Lokal arşivlemede arşivleme hangi formatlarda ve hangi sıkıştırma oranları ile yapılacak?

Zip formatında, UBL dokümanlarının sıkıştırılmış halleri saklanmaktadır.

31. Bir müşterinin/tedarikçinin e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını, sistem vergi numaralarından kontrol edebilir mi?

LOGO olarak bu ihtiyaç için LOGO ürünlerinde çalışan e-fatma uygulaması ile sağlanmakta ve bu uygulamanın belirli periyotlarda çalışarak GİB’in listelerini kontrol etmesi sağlanarak Cari Hesapların e-fatura kullanıcısı olup olmadıkları bilgileri güncel tutulabilmektedir. Bunun için cari hesap kartlarında vergi numarası tanımlanmış olmalıdır.

Bu program aşağıdaki 2 işlevi yerine getirir.

1-Cari hesaplarınızın e-fturaya geçip geçmediğinin kontrolü ve güncellenmesi.

2-Firmanızın e-fatura kullanmak zorunda olup olmadığı. e-fatma uygulamasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/

32. Gönderilecek fatura datalarına/formuna müdahale edebilecek miyiz?

(Örneğin, faturayı varyantlı olarak LOGO’da kesip, karşı tarafa varyantsız toplam bazlı göndermek gibi…) Büyük oranda müdahale edilemeyecektir. e-Fatura standart bir format olup ek alanların eklenmesi mümkün değildir. Kısıtlı alan kullanımı vardır. Ancak LOGO olarak, bu gibi ekstra bilgilerin aktarımı için e-Fatura’nın B2B fatura gönderimi ile desteklenmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.

33. e-İmza ve Mali Mühür arasındaki fark nedir?

e-İmza; gerçek kişiye verilir, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir.

Mali mühür; tüzel kişiye yani firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

34. Fiyat listelerindeki LOGO e-Fatura Modülü + Sunucu Yazılımı (GİB Entegrasyon Çözümü) için belirlenen fiyatın dışında müşteri ek bir ücret ödeyecek mi?

KamuSM’den alınması gereken “Mali Mühür” için ücret ödenmesi gerekmektedir. Fiyat ve detaylar için http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp adresi ziyaret edilebilir.

35. Matbu Faturalarda resmi Fatura numarası bulunmaktaydı ve bunu Maliye belirleyip veriyordu. e-Fatura’da bu durum nasıl olacak?

GİB’in belirlemiş olduğu standart bir fatura numara şablonu bulunmaktadır:

*İlk 3 karakter mükellefin belirleyebileceği sabit karakterler (Harfler),

* Takip eden 4 karakter sabit ve yıl değeri,

* Takip eden 9 karakter ise 000000001’den başlamak ve sıralı gitmek suretiyle sıralı artan rakamlardan oluşmaktadır. Portal için ise, GİB’in Portal’inde oluşan ilk numara kullanılarak, bu numaranın artan değerleriyle devam etmek gerekmektedir.

Logo programında e-fatura uygulamasında kullanılacak fatura ön ekinin tespiti için ;

1-Portal üzerinden bir fatura ekleyip gelen fatura numarası ile devam edebilir

2-GİB portal üzerinde AraçlarKullanıcı bilgileri bölümünde Fatura Ön Eki alanında girilen değer kontrol edilip aynı formatta numara şablonu oluşturulabilir.

36. Hem matbu hem de e-Faturaların numaraları LOGO’da nasıl takip edilecek? Manuel müdahale edilmeden otomatik olarak bu numaralar takip edilebilecek mi ?

e-Fatura carileri için satış faturalarında “e-Fatura” işareti otomatik olarak işaretlenmektedir. Bu türdeki faturalar kaydedilirken fatura numarası “e-Fatura” numaralama şablonuna göre üretilmektedir. Satış faturası, Verilen Hizmet faturası ve Alış İade faturaları için aynı numaralandırma şablonu kullanılmaktadır.

Bu şablonda Fatura No için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.

a. Sabit 3 karakter : “GID”

b. Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY

c. Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.

Gruplanmş artırımlıdır.

Numara şablonuna; Sistem işletmeni / Yönetim / Kayıt numaralandırma şablonu altından ulaşılabilir.

37. Gönderilen e-Faturalar, daha sonradan değiştirilebilir mi? Sayısal ya da metinsel değişiklik olabilecek mi?

Alıcının bu faturaları red ya da iade etmesi gerekecektir. Ancak, GİB’in sisteminde aynı e-fatura 2 kez aynı akıştan geçemediği için her iki durumda da değişiklik yerine yeni fatura üretimi gerekecektir.

38. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözümü)’nde gelen e-Faturalardan nasıl haberdar olunacak?

Portal’in düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

39. Gönderilen e-Fatura istendiği şekilde dizayn edilebilir mi? (Açıklama eklemek, firma logosu eklemek vb. ) Bu dizayn işini kim nasıl yapacak?

XSLT fatura görüntüleme formatı uygulaması ile kullanıcılar istedikleri formatta e-Fatura oluşturabilirler. LOGO İş ortakları düzenlemeleri yapabilmektedirler.

Fatura görüntüleme xslt dosyası, LOGO Connect Resource klasöründe bulunan “GeneralForm.xslt” dosyası üzerinde yapılmaktadır.

Detay bilgi için ; support.logo.com.tr adresinebağlanabilir.

40. Gelen faturalardaki stok kodları, hizmet ya da cari kodları her müşteri ya da satıcıya göre değişmektedir. Bu durumda bu eşleştirme için nasıl bir uygulama geliştirilecek?

LogoConnect B2B altyapısında eşleme tabloları üzerinden cari hesap bazlı kod eşlemeleri sağlanmaktadır. e-Fatura için de bu yapı kullanılmaktadır. Eşleme için;

Connect.exe de Eşleme tabloları menüsünden; manuel eşleme tabloları oluşturulabileceği gibi excel den eşleme aktarımı ile yapılabilir.

Eşleme yapılmadı ise Connect.exe / Posta kutusu / Gelen işlemler ekranında e-fatura üzerinde f9-eşleme işlemleri ile manuel eşleme yapılabilir.

41. Tiger Plus ya da Tiger Enterprise kullanıcısı olan bir firma sahip olduğu her firma adına da tek tek e-Fatura modülü almak zorunda mıdır? Bu durumun bir sınırı var mıdır?

Tiger ailesi ürünü kullanan bir firma sahip olduğu her firma için e-Fatura modülü almak zorunda değildir. Tek ürün alınması yeterli olmakta, ek olarak firma sayısı artımı yapabilmektedir.

Ancak e-Fatura Modülü için firma sayısı artırımı GİB’e beyan edilmiş firmalar bazında değerlendiriliyor. Bu nedenle, Tigerenterprise ya da Tigerplus ürününü müşterinin kaç firmasında açtırdığı önemli bir değerlendirme kriteri değil. GİB’e beyan edilen firma sayısı bir ise 1 e-Fatura modül satışı yeterli olmaktadır. (Yani değerlendirme kriteri Tüzel Kişilik sayısı üzerindendir.)

42. Zorunluluk kapsamındaki firmalar için e-Fatura uygulamasına son başvuru tarihi nedir?

GİB tarafından yayımlanan son tebliğlere göre, zorunluluk kapsamına giren firmaların en geç 1 Eylül 2013 tarihine kadar başvurularını yapmaları ve 2013 takvim yılı içerisinde de e-Fatura kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

43. Aylık kesilecek e-fatura sayısı 5000’den az olmasına rağmen e-Fatura gönderme ve alma işlemlerinin manuel olarak yapılması istenmiyorsa, e-Fatura + Server Yazılımı çözümünün tercih edilmesine engel bir durum var mıdır?

e-Fatura + Server yazılımı çözümü faturalaşma yoğunluğu az olan firmalarda da isteğe bağlı olarak kullanılabilmektedir. Bu noktada önemli olan, firmanın gerekli sunucu yapısını sağlayabiliyor olmasıdır.

GİB yeni yaptığı düzenleme ile, portal yükleme sınırında güncelleme yapılmış olup aylık 5000 adet olan fatura yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle 500 adete düşürülmüştür

44. LOGO e-Fatura + Server Yazılımı çözümü alındığında firmanın nasıl bir sunucuya sahip olması gerekiyor? Sunucunun donanımının, bakımının sağlanması Kullanıcı firmanın/LOGO İş Ortağının sorumluluğunda mı oluyor ?

Sunucunun bakımı, işletimi; firma bayisi ile firmaya aittir.

45. e-Fatura + Server Yazılımı kullanan bir müşterinin sistemine 7/24 ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bu konuda bakım ve kesinti zamanlarını LOGO doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’na mı bildirecek? Uygulamayı kullanan firmayı da ayrıca haberdar edecek mi?

Server çözümü müşterinin ortamında olan bir çözüm. Bu tür bakım anlaşmaları, LOGO İş Ortakları ile yapılmalı. Bakım ve kesinti müşterinin kendi ortamında yapıldığı için, LOGO GİB tarafından muhatap kabul edilmemektedir.

46. LOGO Entegrasyon çözümünde server bakımının LOGO tarafından verileceği algılanıyor. Hizmetin net ayrımları nelerdir? Ne kadarını LOGO, ne kadarını müşteri ve İş Ortağından bekliyoruz?

Entegrasyon çözümünde paket dahilinde sunucu yazılımı bulunmaktadır. Sunucunun donanımı, bakımı ve hizmeti müşteriye ve anlaşmalarına göre LOGO İş Ortağına aittir. LOGO bu bakım işlemlerini İş Ortaklarının üstlenmesini desteklemektedir.

47. Şubeli (İşyeri) yapı kullanan işletmelerde merkeze gelen faturaların şubelere dağıtımı nasıl bir anahtarla/yöntemle yapılacak?

Şubeler (İşyeri) farklı birer etiketle tanımlanabilir. Bazlı aktarım yapısı kontrol edilebilir.

E-Fatura uygulaması kapsamında entegrasyon kullanacak firmalarda Grup firmalarının ayrıştırılması için fatura kullanıcısı için etiket VKN ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de efatura sisteminde görevi budur. GİB firmayı etiketi ve VKN numarasınından bulmaktadır.

Örnek: urn:mail:IsyeriAdefaultgb@VKN gibi düşünebilirsiniz. urn:mail:IsyeriBdefaultgb@VKN

Not: etiket bilgisi yazılırken GİB’in belirttiği etiket numarası yazılmalı ve sonuna vergi numarası vs.. yazılmamalıdır.

Herkesin iki etiketi vardır.

1. Gönderici birim etiketi 2. Posta kutusu etiketi.

Bu etiket değerleri GIB’e başvuru sırasında firmaya verilmektedir.iyor. Etiketler önceden “defaultpk” ve “defaultgb” şeklinde standart tanımlanıyor idi. Temmuz ayından sonra başvuranlara “urn“ formatında yeni etiketler verilmeye başlandı.

ERP sistem işletmeni / Yönetim / Firma detaylarında bu blgi tanımlanmalıdır.

NOT : Etiketini bilmeyenler muhtemelen eski kullanıcılardır ve etiketleri aşağıdaki gibi sabittir. Bu değerleri yazabilirler.

Gönderici birim etiketi : defaultgb

Bu etiketler aynı zamanda cari hesap kartında da var. Cari hesap kartına da ilgili cari hesabın etiketi yazılmalıdır.

48. e-Fatura kesilmesi gereken müşteriye normal fatura gönderilirse nasıl bir yaptırımı olacak? LOGO’da bunun için bir uyarı mekanizması olacak mı?

LOGO faturalarda, e-Fatura carileri için otomatik olarak e-Fatura işaretlenmesini sağlamaktadır. Bu işareti kullanıcının bilerek kaldırması durumunda LOGO ekstra bir uyarı vermemektedir. Yine de böyle bir talep varsa nedenleriyle iletilmesi durumunda değerlendirmeye alınabilir.

49. e-Fatura Çözümlerinde Kullanıcı Satış Fiyatı olarak belirlediğimiz ücret LogoConnect B2B ürününü de içermekte midir?

Kullanıcı Satış Fiyatı üzerinden kullanıcılara paket bir fiyat sunulmaktadır ve LogoConnect B2B ürününü de içermektedir. LogoConnect B2B’ye ait lisans fiyatının tekrardan eklenmesine gerek yoktur.

50. Sadece e-Fatura/e-Defter kullanan müşterilerden mi LogoConnect için yenileme ücreti alınacak? Yoksa artık LogoConnect ürününden (müşteride e-Fatura/e-Defter olsun, olmasın) yenileme ücreti alınacak mı?

LogoConnect ürününün satışı artık yıllık yenilemeli bir ürün olarak gerçekleştirilecektir. Böylelikle herkes aynı koşullara sahip olacak; tüm LogoConnect kullanıcıları, e-Fatura çözümünü kullanıyor olmaları şartı aranmaksızın her yıl ürünü yenilemek durumunda kalacaktır.

51. e-Defter almak isteyen ve halihazırda e-Fatura kullanıcısı olan (e-Fatura + LogoConnect B2B modüllerine sahip) bir müşteriye fiyat teklifi sunarken Kullanıcı Satış Fiyatı’ndan LogoConnect B2B lisans fiyatını düşecek miyiz?

e-Defter çözümü LogoConnect B2B ürününden bağımsız olarak çalışmaktadır ve e-Defter uygulamasının kullanılabilmesi için LogoConnect sahibi olunması gerekmemektedir. Bu doğrultuda, e- Defter satış fiyatı üzerinden LogoConnect B2B fiyatını düşmek gibi bir durum söz konusu değildir.

52. Müşteride daha önceden satın alınmış LogoConnect B2B ürünü varsa, yenileme ücretine eski aldığı LogoConnect de dahil olacak mı?

e-Fatura için belirlenen Yenileme Ücretleri kapsamında, müşterinin daha önceden satın almış olduğu LogoConnect için de bir yenileme oranı yer alacak. Müşteride halihazırda LogoConnect ürünü olduğundan sadece ilk satış sırasında Kullanıcı Satış Fiyatı üzerinden LogoConnect lisans fiyatı düşürülecektir. Ardından standart kurguya dönülecek ve bu ürün için de her yıl yenileme ücreti ödenecektir. Fiyatlandırmalarda belirlenmiş ve müşteriye Kullanıcı Satış Fiyatı olarak sunulan Yenileme Ücreti, LogoConncect için alınacak yenileme oranı da içermektedir.

53. e-Devlet Uygulamaları için fiyatlandırma kurgusunda yapılan değişikliklerden önce e- Fatura/ e-Defter ürün alımı yapan müşteriler düşünüldüğünde, bu müşterilerden de sonraki yıllar için yenileme ücreti alınacak mı?

Konuyla ilgili Satış Ekibi ile irtibata geçilmelidir.

54.e-Fatura ile hangi faturalar gönderilmektedir?

Toptan satış faturası, Verilen hizmet faturası ve Alış iade faturası gönderilebilmektedir.

55.Perakende satış faturası ekledim.Fakat Connect.exe / Satış Faturası Gönderim browserında listelenmiyor.

Perakende satış faturası, e-faturada gönderilmemektedir.

56. e-Faturanın kurulu olduğu bilgisayarın sürekli açık kalması gerekiyor mu?

e-Fatura sunucusunun 7×24 online, internete açık olması gerekmektedir.

57. E-fatura ondalık hanesi en fazla kaç olabilir, GİB te standart kaç hanedir, programda buna göre düzenleme yapılabilir mi?

UBL’ler de ondalıklı hanesi 2 olduğundan Logo uygulamalarında da 2 hane olacak şekilde düzenlenmiştir. Konu hakında ileride çalışma yapılması planlanmaktadır.

58.e-Fatura portal çözümünde GİB e gönderilen paket ve zarflar ne şekilde oluşturulmaktadır?

E-fatura Portal çözümünü kullanan bir kullanıcı için;

 Aynı cariye kesilen 10 fatura 1 zarfla 1 zip paketi oluşturarak Giden klasörüne aktarılır.

 Farklı iki cariye kesilen 5’er fatura 5’er faturalık 2 zarfla 2 farklı zip paketi oluşturularak Giden klasörüne aktarılır.

59. E-fatura Uygulamasında Faturalar Mühürlenirken Line: 132 Pos: 146 Hatası Alınıyor.

Connectsys de Çalışma alanı üzerinde Güncelleme Sihirbazı çalıştırılıp Logoconnect R esource kataloğu altında oluşan yeni “Generalform.xslt” dosyasını Connect.exe / Döküman parametreleri / e-fatura parametrelerinde tekrar seçmek çözüm sağlayacaktır.

60. LogoConnect’de Gönder/Al ya da paketleme (mühürleme) sırasında ‘Geçersiz sınıf dizesi, ProgID ” MSXML2.XMLSchemaCache.4.0″ hatası alınıyor.

Aşağıdaki güncelleme paketi indirilerek sorun düzeltilebilir.

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=19662

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top