Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Ebildirge Kılavuzu | Tuzla Bilgisayar
Ebildirge Kılavuzu | Tuzla Bilgisayar

Ebildirge Kılavuzu | Tuzla Bilgisayar

E-BİLDİRGE UYGULAMASI

Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık olarak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birlestirilerek yeniden düzenlenmesi ile olusturulmus ve 16/01/2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2004 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Sosyal Sigorta Đslemleri Yönetmeliğinin
kapsamında duyurulmustur.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin çalısanların tabi oldukları SSK indirim kanunu ve SSK belge türü bilgilerine göre her grup için ayrı ayrı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Belge türü ve indirim kanunu ile ilgili gelecekte gelecekte meydana gelebilecek değisikliklere kullanıcılarımızın ürünün parametrik yapısı sayesinde programı adapte edebilmesi için bu iki alanın seçenekleri “tip tanımları”na eklenmis ve kullanıcı tarafından revize edilmesi olanağı sağlanmıstır. Tip tanımlarındaki listeler su sekildedir;

SSK İndirim Kanunları

0
1     00000 Yok
2     04325 Olağanüstü hal kanunu
3     04369 Sendika indirimi kanunu
4     04382 Sakatlık indirimi kanunu
5     04747 Borç erteleme indirimi
6     4747S Sendikalı borç erteleme indirimi
7     05084 Hazine indirimi %100
8     85084 Hazine indirimi %80
9

SSK Belge Türü

0
1     01 Aylık sigorta prim bildirgesi
2     02 Sosyal güvenlik destek prim bildirgesi
3     03 Deniz,basım,azot,seker
4     04 Yeraltı sürekli
5     05 Yeraltı gruplu 
6     06 Yerüstü gruplu
7     07 Çırak/stajyer öğrenci
8     10 Anlasmaya tabi olmayan yabancı
9     11 Y.Ö.K kısmi istih.öğrenci
10   12 Geçici 20.madde (sandık)
11   13 Aylık sigorta prim issizlik hariç
12   14 Libya
13   15 Anlasmalı ülke yabancı uyruk
14   16 2098 sayılı kanun issizlik hariç
15   17 2098 görevli malül.aylığı alanlar
16   18 Görev-malüllük aylığı alanlar
17   19 İs kazası, Mes. Hast.,Analık ve has.

Bu nedenle sicil kartları / kanuni değisikliklere “belge türü ve indirimi kanunu” alanları yukarıda belirtilen sürümlerle birlikte Genel Tanımlar / Tip tanımları bölümüne eklenmistir.

Bu tanımlar sicil kartı /bordro bilgileri bölümünden seçilmektedir. Sicil kartında çalısanın statüsünün belirlenmesiyle, bordro bilgileri bölümünde yer alan belge türü bölümüne uygun olan seçenek otomatik olarak yansımaktadır. Çalısanın belli bir indirim kanununa tabi olması durumunda kullanıcı tarafından sicil kartında seçilmesi gerekmektedir.

E-Bildirge

Aylık prim hizmet belgesi ile ilgili olarak yediden fazla sigortalı çalıstıran isyerlerinin bu bildirgeyi kağıt üzerinde vermesi kabul edilmeyip, SSK’ ya elektronik ortamda aktarması mecburi tutulmustur. Bu zorunluluk ile ilgili olarak yukarıda belirtilen sürümlerden itibaren, kullanıcılarımıza iki ayrı alternatif sunulmustur, isteyen kullanıcılar bu raporu excel formatında isteyenler ise XML olarak alabilir. Bunun için aylık prim hizmet belgesi raporunda e-bildirge filtresi istenen formatta seçilmesi yeterlidir.

Excel dosyasına ya da XML dosyasına seçeneklerinden birisininin seçilip rapor listelenmesi durumunda; programın kullanıcı seçeneklerinde “geçici veri katalogu” olarak hangi katalog
tanımlanmıs ise tanımlanmıs olan kataloğa, herhangi bir tanım yapılmamıs ise programın kurulu olduğu yerde reports / temp katalogu altına ilgili dosya olusturulur.

Dosya adı : APHB_firma numarası+isyeri numarası_bildirge ayı+ bildirge yılı seklindedir.

Raporun excel veya xml dosya seçenekleri ile listelenmesi durumunda; ekranda rapora basılacak olan kayıtlar listelenir, olusturulan dosyada SSK’nın belirlemis olduğu kurallara uymayan hatalı bir sicil kaydı basılmıs ise hatalı satırın basına “H” harfi koyulur ve rapor tamamlandığında hatalı satır var ise “hatalı kayıt olusmustur” uyarı mesajı program tarafından verilir. Hatanın hangi sicilde hangi alandan kaynaklandığı da bildirge dosyasının olusturulduğu katalogda benzer dosya adıyla APHB_firma numarası+isyeri numarası_bildirge ayı+ bildirge yılı _hata.txt dosyası ile belirtilir. Hatalı sicillerle ilgili düzeltmeler yapılarak elektronik ortamda gönderilmelidir. Aksi takdirde aynı hata mesajı SSK’nın
e-bildirge dosya transferi sırasında tekrar karsılasılacak ve dosya transferi mümkün olmayacaktır.

XML olarak olusmus dosyayı 3.4.03/1.04.03/1.03.03 sürümleri cd’sinde ve internet adresimizde yer alan (ftp://download.logo.com.tr/güncellemeler) e-bildirge.zip dosyasından yararlanarak html formatında izlenebilir. Bu dosyanın açılması ile birlikte ebildirge.html dosyası kullanılarak XML bildirge dosyası izlenebilir.

E-bildirge “Hayır” filtresinin kullanılması :

Aylık prim hizmet belgesinin kağıt üzerine basılması istenen formatta rapor ünietesine raporlanmıs olur.

Buna göre;

Her isyeri için farklı indirim kanunu ve belge türündeki gruplar ayrı sayfalarda listelenir. Aynı ay içerisinde indirim kanunu ve belge türü değisikliği yapılmıs olan çalısanlar her bir kanuni değisikliği ile ilgili olarak ayrı bir puantajı olması kosuluyla ayrı sayfalarda basılır.

Bildirgenin raporlanması sırasında hata mesajı olusması durumunda kontrol edilecek maddeler;

o Bordro Dönem Ayı 01 ile 12 Arasında Bir Değer Girilmelidir.
o Bordro Dönem Yılı 2003 ile 2050 Arasında Bir Değer Girilmelidir.
o İsyeri Adresi En Fazla 50 Karakter Girilebilir.
o İsyeri Ünvanı En Fazla 50 Karakter Girilebilir.
o İsyeri Aracı No 000 ile 999 Arasında Bir Değer Olmalıdır.
o Kontrol No 01 ile 99 Arasında Bir Değer Olmalıdır.
o İsyeri Sicil Numarası 21 Hane Girilmelidir.
o Belge Türü Alanı Bos Geçilemez.
o Kanun Maddesi Alanı Bos Geçilemez.
o Sigortalı Sicil Numarası Bos Geçilemez.
o Sigortalı Sicil Numarası 13 Rakamdan Fazla Olamaz
o Sigortalı Sicil Numarası Nümerik Değer Olmalıdır.
o TCK Numarası Nümerik Değer Olmalıdır.
o TCK Numarası 11 Hane Olmalıdır.
o Sigortalı Adı En Fazla 18 Karakter Olmalıdır.
o Sigortalı Adı Bos Geçilemez.
o Sigortalı Soyadı En Fazla 18 Karakter Olmalıdır.
o Sigortalı Soyadı Bos Geçilemez. o Ücretli Đzin PEK Nümerik Değer Olmalıdır.
o PEK Değeri Bos Geçilemez.
o PEK Tutarı Nümerik Değer Olmalıdır.
o PEK Değeri Sıfır Olamaz.
o Gün 01-30 Arasında Bir Değer Olmalıdır.
o Giris Günü ggaa formatında Nümerik Değer Olmalıdır.
o Çıkıs Günü ggaa formatında Nümerik Değer Olmalıdır.
o Eksik Gün Nedeni 01-13 Arasında Nümerik Değer Olmalıdır.
o İsten Çıkıs Nedeni 01-11 Arasında Nümerik Değer Olmalıdır.

 Uyarılar;

• E-Bildirge; Excel dosyasına olusturulmus ve geçici veri kataloğundaki bu excel dosya açıkken (kullanıcı tarafından kullanılıyor iken), tekrar APHB E-Bildirge Excel dosyasına alınmak istendiğinde Excel dosyasına kayıt yazılamayacağı için “Raporlanacak kayıt bulunamadı” mesajı alınır.
• APHB Raporu; E-Bildirge Excel Dosyası seklinde alınmıs ise ilgili Excel dosyası rapor penceresi tarafından kullanılıyor olduğundan rapor penceresi tamamen kapanmadan Excel dosyasını açmak mümkün olmayacaktır.

Genel Açıklamalar

Aylık prim hizmet belgesi ile e-bildirgenin en önemli farkı belge türü ve indirim kanunu (kanun no) ile ilgili olarak olusan farklılıktır. Aylık prim hizmet belgesi her isyeri için ayrı gruplar ayrı sayfalarda basılacak seklinde bir kurala sahip iken e-bildirgede böyle bir ayrım yoktur ve aynı isyerinde çalısan tüm siciller tek raporda alınır.

Aylık prim hizmet belgesinde belge türü ve kanun no alanlarına sicilin ilgili aydaki belge türü ve indirim kanunu bilgileri listelenir, eğer ay içerisinde indirim kanunu ve/veya belge türü değisikliği yapılarak ayrı bir puantaj kartı daha olusturulmus ise aynı sicil iki ayrı satırda ilgili puantajlarındaki bilgileri ile listelenecektir.

Bildirgede Belge türü ve kanun no alanlarının SSK tarafından istenilen formatı kod+metin bilgisinden sadece kod alanının listelenmesidir. Gelecekte tip tanımlarına yeni bir belge türü veya indirim kanunu tanımı yapılması gerektiğinde, kullanıclarımızın bu alana bilgiyi kod + bosluk + açıklama olarak kaydetmesi gerekmektedir. Bu sayede excel/xml dosyasına bosluk bilgisine kadar olan “kod” bilgisi doğru olarak listelenmis olur.

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top