Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Emsal Maaş | Tuzla Bilgisayar
Emsal Maaş | Tuzla Bilgisayar

Emsal Maaş | Tuzla Bilgisayar

EMSAL MAAŞ

2547 sayılı yasanın 50/e maddesine göre atanan arastırma görevlilerinden tıpta uzmanlık öğrenimi görenlere ödenecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan sağlık ve sosyal yardım Aynı durumda bulunan sağlık ve sosyal yardım bakanlığındaki personelin aylık ve ödenekleri göz önünde tutulur. Bu hükümden hareketle, 2914 sayılı yasa gereğince yapılacak ödemelerin emsali tabiplere yapılan ödemelerden asağı kalması halinde aradaki farkın hiçbir kesintiye uğramaksızın ödenmesi gerekmektedir.

Programa Uygulanması

1. Sicil kartı üzerinden yapılması gerekenler;

a.Sicil kartı /ücret bilgileri bölümünde ücret bilgileri tanımlanır. Personele emsal olacak derece ve kademe kadro alanında girilmis olan bilgidir. Bu durumda ik programında asağıdaki örneğe göre 12. derece 9. kademeye ait olan bir personelin maas bilgileri baz alınarak emsal rakam bulunacaktır.

b. Sicil kartı üzerinde sağ mouse ile ulasılan “Emsal bilgileri” detay menüden;
Bu bölüme yazılan bilgiler bu personel için emsal alınacak personelin görev, hizmet sınıvı ve
ünvan bilgileridir.
Emsal Durumu EVET seçilir
Emsal bilgilerine bağlı olarak Görev sınıfı ve Hizmet Sınıfı belirlenir.
Emsal durumunun baslangıç ve bitis tarihi belirlenir.

2.Bordro / islemler / emsal maas hesaplama seçeneği ile emsal maas hesaplaması yapılarak sicil kartı/emsal bilgileri bölümüne Net Ücret bilgisinin gelmesi sağlanır.

Bu bölümde hesaplanan net ücret sicil kartı üzerinde ücret bölümünde girilen kadroya ait derece-basamak bilgisine göre hesaplanan Emsal ücretten emekli sandığı, gelir vergisi ve damga vergisi düsülerek bulunur. Her yeni hesaplama islemi yapıldığında emsal bilgiler bölümde yeralan eski net ücret silinerek yeniden hesaplama yapılır. Ana hesapların dısında (Mesai kalemleri) emsal hesaplama islemi için seçilen öndeğerde (+) olan satırlar dikkate alınır. Emsal maas hesaplamasında çalısma tarihine göre sicilin puantaj döneminin baslangıç tarihinde geçerli olan emsal bilgisi satırındaki bilgilere göre islem yapılır. Sicil kartında detay menüde yer alan ödeme kesinti bilgilerinde emsal ödemesi EVET olan satırlar geçerli olduğu tarihlerde emsal hesaplamalarına dahil edilir. Gelir vergisi hesaplamasında gelir vergisi oranı olarak çalısanın normal hesaplamasından kümülatif gelir vergisi matrahı nasıl alınıyor ise emsal gelir vergisi oranı içinde aynı sekilde alınır

2. Emsal ücretin bordroya yansıtılabilmesi için

Yeni bir öndeğer tanımlanır veya önceki öndeğerde düzenleme yaplır. Emsal ücretinyanstılmak istendiği parametre satırında “fark tazminatı” alanı tanımlanmalıdır.

Emsal ücret fark tazminatı : normal maas hesaplaması ile bulunan “net istihkak” değeri ile sicil kartında yazan “emsal net ücret” arasındaki farktır.

Emsal maas hesaplamasında katsayı farkı:

Katsayı fark maas hesaplaması : Katsayı farkı hesaplaması yapılırken emsal maası da yeni katsayılarla hesaplanmalı ve daha önce fark tazminatı olarak kisinin puantajına yansıtılmıs rakamla arasındaki fark “katsayı farkı” puantajındaki fark tazminatı olmalı. Bunun için islem adımları sunlardır; 

o Bordro/İslemler/Emsal Maas hesaplama fonksiyonu; maas tipi olarak “fark” seçilerek ve fark gün sayı ve dönem tarihleri verilerek hesaplatılır. 

o Çalısanın maası maas tipi “katsayı farkı” seçilerek hesaplatılır ve yeni katsayılardan dolayı olusan net istihkak ortaya çıkmıs olur.

o “Fark tazminatı” parametresinin + olduğu puantaj öndeğeri çalıstırılır (Maas tipi :
fark olmalıdır.

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top