Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / İstihdamı Teşvik Uygulaması | Tuzla Bilgisayar
İstihdamı Teşvik Uygulaması | Tuzla Bilgisayar

İstihdamı Teşvik Uygulaması | Tuzla Bilgisayar

İstihdam-ı Tesvik Uygulaması

01.04.2002 tarihli, 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren “İstihdamın Tesviki Amacıyla Ücret Dısı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi” ile ilgili kanunun İk – Bordro ve Bordro Klasik Ürünlerinde uygulaması asağıdaki sekilde yapılacaktır. Kanun içerik olarak ; ”30.04.2001 tarihi itibariyle faaliyette bulunan isyerlerinde 1.6.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermis oldukları Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri isçi sayısına ilave olarak bu kanunun yayımı tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar ise aldıkları isçiler için, ise baslatılan aydan itibaren oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile issizlik sigortası primlerinin isveren hisselerinin ;

a.) Toplu is sözlesmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan isçiler için %50’si
b.) (a) bendi dısında kalan isçiler için %37’sini,

Bir yıl süreyle ertelemeye tabi tutuyor.

Yukarıda anlatılanlara göre ;

a.) Prim ertelemesi yapacak isyerinin personel sayısı, Ocak-Nisan 2001 döneminde çalıstırdığı personel sayısından fazla olmalıdır.
b.) Ertelemeyle ilgili olarak Aylık SSK Primleri Bildirgesi ayrı olarak verilmelidir; tesvik dısı kalan personelin yer aldığı bir bildirge ve tesvike dahil olan personellerin yer aldığı ayrı bir bildirge olarak.

IK – Bordro ve Bordro Klasik ürünlerinde uygulama:

a.) Programda Kanun Parametreleri /SSK Matrah ve Oranları /Ek SSK Oranları kısmında bir ek prim tanımı yapılmalıdır.(Örneğin; “%37 tesvik uygulaması”). Đlgili ek ssk primi grubu “Analık” olarak seçilemeli, prim oranları isçi ve isveren için standart “Analık sigortası” ile aynı oranlarda belirlenmelidir.

b.) Prim ertelemesi yapılacak personellerin sicil kartları “Tabi Olduğu/SSK Primleri” bölümünde “Analık Sigortası” primi çıkartılıp bunun yerine (a) maddesinde belirtilen ek ssk tabi edilmeli ve bu belirlemelerden sonra puantaj islemi yapılmalıdır.

c.) Yukarıdaki asamaların tamamlanmasından sonra Aylık SSK Primleri Bildirge raporlaması iki sekilde alınacaktır;

o Bildirgede prim ertelemesi yapılmayan personelin listelenmesi için rapor filtreleri asağıdaki sekilde belirlenmelidir.

o Sadece prim ertelemesi yapılan personelin listelenmesi için rapor filtreleri asağıdaki sekilde belirlenmelidir.

Bu kısma kadar anlatılanlar, Aylık Bildirge’nin ayrı olarak listelenmesiyle ilgil yapılacak asamalardır.
Bunların dısında Sosyal Sigortalar Kurumuna Aylık SSK Primleri Bildirgelerine ek olarak; yasadan
yararlanacak sigortalıların “İsim Listesi”’nin ayrı bir rapor olarak verilmesi gerekmektedir. Bu raporun
programdan alınabilmesi için ise asağıdaki islemler yapılmalıdır.

a.) Sistem isletmeni “Çalısma Alanı” tanımlarında sicil numerik alan(1)’e adı “İstihdam” olan bir detay alan açılır.

b.) Prim ertlemesi yapılacak personelin Sicil Kartı/Sicil detay alanlarına “İstihdam” baslığı karsılığına %37 ‘lik ertlelemeye tabi olacaklar için 37, %50(Sendikalı personel) ertlemeye tabi olacaklar için 50 yazılır.

c.) Sosyal Sigortalar Kurumu’nun istediği formatta hazırlanan rapor ftp://download.logo.com.tr/Insan_Kaynaklari/guncellemeler/  istihdam bölümüne eklenmistir. Raporlama için İstihdam.llx ve İstihdam.luv kullanılmalıdır.

d.) Yukarıdaki adresten alınan İstihdam.llx dosyası “Tahakkuk Listesi” kullanıcı rapor tasarımı bölümünde “Dosyadan Ekle” seçeneği ile aktif hale getirilmelidir. Kullanıcı tanımlı raporun
içerisinde “Tanımlı alanlar” bölümünde “Dosyadan ekle” seçeneği ile tanımlı alanların bulunduğu “İstihdam.luv” dosyası eklenmelidir.

e.) Raporlamada filtrelerde “Tanımlı filtre”ye 37 yazılarak, %37’lik ertelemeden yararlanan personelin, 50 yazılarak %50’lik ertelemeden yararlanan personelin raporlaması yapılabilir.

 

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top