Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Kıdem İhbar Hesaplaması | Tuzla Bilgisayar

Kıdem İhbar Hesaplaması | Tuzla Bilgisayar

• İsten çıkıs kayıtlarına sağ fare menüsündeki “Ekle” seçeneği kullanılarak yeni bir çıkıs kaydı eklenir.

• Eklenen kayıt içerisinde çıkıs islemleri yapılacak personel seçilir.
• Personelin çıkıs tarihi ve islem tarihi girilir.
Çıkıs tarihi alanına personelin isten ayrıldığı tarih girilmelidir.
İslem tarihi alanına ise personelin isten ayrılacağını bildirdiği tarih ya da personele isten çıkarıldığının bildirildiği tarih girilmelidir.
• Çıkıs kaydında iki tane çıkıs nedeni alanı vardır. Bunlardan ilki İS-KUR’a bildirilen çıkıs nedenleri ikincisi SSk ya bildirilen çıkıs nedenleridir. Bu alanlardan personelin isten ayırılıs nedeni seçilir. Ve ihbarı ödeyecek taraf belirlenir.
• Haklar bölümünde hesaplatılmak istenen haklar isaretlenir. Seçilen çıkıs nedenine göre yasal olarak hesaplatılması gereken haklar öndeğer olarak isaretli gelir.
• Aynı isverene ait birden fazla kurumun olması durumunda kurum değisikliği ya da emeklilik dolayısıyla gerçeklesen isten çıkıslarda, çıkıs islemi yapılan personelin kıdem haklarının devrini istemesi durumunda devreden hak tutar kutusu isaretlenir.
• Personelin izin hakkının olması durumunda ilgili kutu isaretlenir ve izin gün sayısı kaydedilir.
• Kıdem-ihbar ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlenir. Eğer çıkıs islemlerinin yapıldığı dönemde ödeme yapılacaksa ilgili kutuda son puantaj seçilir.

Eğer çıkıs islemlerinin yapıldığı dönemden bir sonraki dönemde ödeme yapılacaksa fark bordrosu seçilir ve fark bordrosu kutusu isaretlenir.

• Kıdem dısı gün alanına, varsa personelin kıdem hesaplamasına katılmayacak gün sayısı kaydedilir.
• Süreler bölümünde “Hesapla” butonuna basıldığında program kıdem ve ihbar tazminatı tutarını hesaplar.

Kıdem tazminatı tutarı isten çıkıs tarihiyle ise giris tarihi arasındaki gün farkı üzerinden
hesaplanır. İhbar günü çıkıs tarihi ile islem tarihi arasındaki gün farkını verir ve isten çıkıs bildiriminin kaç gün önceden yapıldığını gösterir. İhbar süresi alanında, personelin isten çıkıs tarihi ile ise giris tarihi arasındaki gün farkı üzerinden kanun parametrelerinde belirtilen ihbar tablosuna göre hesaplanan ihbar süresi görüntülenir. İhbara esas gün alanında, ihbar süresi ve ihbar günü arasındaki fark görüntülenir ve ihbar tazminatı hesaplamasında bu rakam esas alınır.
• Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarında personelin aylık maasının yanında son bir yılda aldığı bütün yardım ve ödemeler de hesaba katılır. Programda kurum çalısma parametrelerinde sosyal yardımlar ve ek ödemeler baslıkları altında tanımlanan bütün parametreler buna dahildir. İstenirse bu parametrelerin “Kıdeme dahil” ve “Đhbara dahil  isaretleri kaldırılarak hesaplamalara katılması engellenebilir.

• Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplatıldıktan sonra “Kaydet ” düğmesine tıklanarak çıkıs bilgileri kaydedilir.
•İsten çıkıs kayıtları listesinde, kaydın üzerinde sağ fare menüsü kullanılarak kıdem ve ihbar tazminatı bilgileri raporlanır.
Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarına katılan mesai, ek mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesinti gibi puantaj bilgileri, kıdem ve ihbar tazminatı formlarında detay filtresi “Evet” seçilerek raporlanır.

 

Not: Rapor tasarımından listelenmesi istenen alanlar düzenlenmelidir.

• Eğer personelin çıkıs kaydında kıdem ve ihbar ödemesi son puantaj olarak belirtilmisse;

o Kisinin son aya ait maası hesaplanır ve puntajı kaydedilir.
o İsten çıkıs islemleri yapılır, kıdem ve ihbar tazminatları hesaplatılır.
o Son aya ait puantajın içerisinde sağ fare menüsünde “Kıdem/ihbar ödemesi uygula” seçeneği kullanılarak tazminat tutarları puantaj kartına aktarılır.

• Eğer personelin çıkıs kaydında kıdem ve ihbar ödemesi fark bordrosu olarak belirtilmisse;

o Puantaj kartları listesinde sağ fare menüsünde “Fark bordrosu ekle” seçeneği tıklanır.
o Açılan eski personel listesinden fark bordrosu alınacak eski personel seçilir ve fark bordrosu kaydedilir.

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top