Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Pdks aktarımları | Tuzla Bilgisayar
Pdks aktarımları | Tuzla Bilgisayar

Pdks aktarımları | Tuzla Bilgisayar

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) AKTARIMLARI

İnsan Kaynakları, Gold Bordro ve Bordro ürünleri dökümanda genel olarak Đnsan Kaynakları ürünleri olarak ifade edilmektedir.
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)’den Puantaja bilgi aktarımı için Araçlar menüsü altında yer alan “PDKS’den Veri Aktarımı” seçeneği kullanılır.
Aktarım için asağıdaki islem adımları gerçeklestirilmelidir ;

1. PDKS Aktarımı gerçeklestirilmeden önce bos bir puantaj öndeğeri ile puantaj kartları olusturulmalıdır. Bos puantaj kartları olusturmak için, asağıdaki özelliklerde bir puantaj
öndeğeri yaratılır ve puantaj kartı üretilir. Sonraki adımlarda yapılacak PDKS aktarımı sonucunda gün ve saat bilgileri bu puantaj kartının içerisine aktarılmaktadır. Đlgili açık dönemde puantaj kartlarının olmaması aktarımın gerçeklesmemesine neden olur.

2. Puantaj kartı üretme islemi tamamlandıktan sonra “PDKS’den Veri Aktarımı” seçilir.

3. PDKS’den veri aktarımı bir metin dosyası üzerinden yapılır. Veri dosyası alanına aktarımda kullanılacak dosya adı girilir ya da ilgili dosyalar listelenerek seçilir. Aktarım için kullanılacak dosyasının LTX uzantılı olması gerekmektedir. Aktarımlarda kullanılan DEF ve LXT uzantılı iki farklı dosya vardır.

DEF : İnsan kaynakları ürünlerinin yüklü olduğu katalog altında Resource kataloğunun içerisinde yer alan DEF uzantılı dosyada kolon baslıkları ile ilgili tanımlamalar vardır, mevcut tanımlardan çıkartma yapılabilir fakat yeni bir kolon eklenemez. Đnsan kaynakları ürünlerinde DEF dosyasındaki formatı kaynak alınır. DEF dosyasının içeriği asağıdaki gibidir.

<<Logo Data Transfer Definition File v.1.0>>

File Type = 2
File Name = PUANTAJ.DEF
Explanation
Platform = 1
Transfer Type = PUANTAJ.DTD
Text Options
Text Delimiter = “
Decimal Separator = .
Date Type = gg/aa/yyyy
Date Delimiter = /

File No = 1
File = Puantaj baslık

@1 ile baslayan satırlar; aktarım sırasında sicile ait isyeri, bölüm, kod, ad, soyad, firma numarası, toplam ssk günü, toplam vergi günü ve toplam çalısma gününün bilgilerinin satırları olduğunu ifade eder.

o 5.kolondan baslıyarak sicilin bölüm numarası bilgisi olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 6’dır. Bu durumda sicil bölüm numarası 5. kolondan baslayarak max. 11. kolona kadar devam edebilir.

o 12.kolondan baslıyarak sicilin isyeri numarası bilgisi olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 6’dır. Bu durumda sicil isyeri numarası 12. kolondan baslayarak max. 18. kolona kadar devam edebilir.

o 19.kolondan baslıyarak sicilin kodu bilgisi olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 10’dur. Bu durumda sicil kodu 19. kolondan baslayarak max. 29. kolona kadar devam edebilir.

o 30.kolondan baslıyarak sicilin isim bilgisi olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 20’dir. Bu durumda sicil adı 30. kolondan baslayarak max. 50. kolona kadar devam edebilir.

o 51.kolondan baslıyarak sicilin soyadı bilgisi olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 20’dir. Bu durumda sicil soyadı bilgisi 30. kolondan baslayarak max. 71. kolona kadar devam edebilir.

o 72.kolondan baslıyarak sicilin firma numarası bilgisi olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 6’dır. Bu durumda sicil firma numarası bilgisi 72. kolondan baslayarak max. 76. kolona kadar devam edebilir.

o 79.kolondan baslıyarak sicilin SSK primine esas gün bilgisi(toplam) olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 6’dır. Bu durumda sicil SSK primine esas gün bilgisi 79. kolondan baslayarak max. 85. kolona kadar devam edebilir.

o 86.kolondan baslıyarak sicilin vergi ödeme gün bilgisi(toplam) olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 6’dır. Bu durumda sicil vergi ödeme gün bilgisi 86. kolondan baslayarak max. 92. kolona kadar devam edebilir.

o 93.kolondan baslıyarak sicilin toplam çalısma gün bilgisi olmalıdır. En fazla alabileceği karakter sayısı 6’dır. Bu durumda sicil toplam çalısma gün bilgisi 93. kolondan baslayarak max. 99’. kolona kadar devam edebilir.

@2 ile baslayan satırların anlamı @1 ile baslıkta bulunan sicile ait puantaj satırlarının bilgilerinin olması gereken satırlardır.

o 5.kolondan baslıyarak parametre tipi(mesailer/fazla mesailer/vs.) olmalıdır. Max. alabileceği karakter sayısı 6’dır. ( Tip numaraları : Mesai tanımları :1 , Ek mesai tanımları :2 , Sosyal Yardımlar : 3, Ek ödemeler : 4, Ek kesintiler :5 numaralarıyla değerlendirilir)

o 12.kolondan baslıyarak ilgili parametrenin (75. kolonda yer alan) gün bilgisi olmalıdır. Max. alabileceği karakter sayısı 6’dır

o 33.kolondan baslıyarak ilgili parametrenin(75. kolonda yer alan) saat bilgisi olmalıdır. Max. alabileceği karakter sayısı 6’dır.

o 75.kolondan baslıyarak ilgili ait kurum çalısma parametresi bilgisi olmalıdır. (normal mesai, hafta tatili,v.b.) Max. alabileceği karakter sayısı 6’dır.

LTX : LTX uzantılı dosya aktarılacak bilgileri içerir. Bu dosyada kolon baslık tanımlarının yer aldığı DEF dosyasının ismi bulunmaktadır, DEF uzantılı dosyadaki yapıya göre bilgiler okunur ve aktarılır. Resource kataloğunun altındaki DEF uzantılı dosyanın ismi ile LTX de yer alan DEF uzantılı dosya ismi aynı olmalıdır. Bu dosya IK’da ilgili dönemde bos puantaj olusturulduktan sonra içeri alınır.

4. Aktarım sonucunda Mesai, Ek Mesai saat ve gün bilgileri ile SSK Primine Esas Gün Sayısı, Vergi Ödeme Günü, Toplam Çalısma Günü bilgileri mevcut puantaja aktarılır.

5. Aktarılan bilgilerin hesaplamalara katılabilmesi için dönem bilgileri üzerinde “Güncelle” islemi yapılmalıdır. PDKS aktarımları açık dönemdeki puantaj kartlarına yapılır.

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top