Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Toplu Ücret Ayarlama | Tuzla Bilgisayar
Toplu Ücret Ayarlama | Tuzla Bilgisayar

Toplu Ücret Ayarlama | Tuzla Bilgisayar

Toplu ücret ayarlama ile personel ücretleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak ayarlanır ve yeni ücretler sicil kartlarına otomatik olarak aktarılır. Ücret ayarlaması yapılırken yüzde veya sabit miktarlarda artıs(azalıs)larla ayarlama yapılır. Ayarlama bütün çalısanlar için veya filtre yardımıyla çalısan gruplarına göre yapılabilir. Toplu ücret ayarlama islemi ile amaç zaman tasarrufu sağlamak ve ücret ayarlamalarında hata yapma olasılığını en aza indirmektir.

Kullanımı:

Geçerlilik Tarihi :Ücret ayarlamasının hangi tarihten itibaren geçerli olacağı geçerlilik tarihi alanında belirtilir. Default olarak çalısma tarihi gelir, değistirilebilen bir alandır.

Ücret : Toplu ücret ayarlama islemi ile personellerin yeni ücretleri belirlenebileceği gibi Sicil Kartı / Atamalar penceresinde yer alan önerilen ücret bilgileri için de toplu halde islem yapılabilir.

Ücret Formül penceresi

Önerilen ücret : Sicil kartı / Atamalar penceresindeki önerilen ücret alanının güncellenmesini sağlar.

Yeni Ücret : Sicil kartı / Atamalar penceresindeki ücret alanının güncellenmesini sağlar. Eğer son atamanın bitis tarihi bos ise sicil kartlarında ücret bilgileri değistirilir. 

Ücret formülünü olusturmak için puantaj öndeğerlerinde kullanılan formül penceresinden yararlanılabilir.

Yukarıdaki gibi bir formül tanımlanarak tüm personellerin sicil ücretlerinin %50 oranında arttırılması sağlanmıs olur.
Ayrıca toplu ücret ayarlama geçerlilik tarihindeki puantaj bilgileri asağıdaki formüllerle kullanılabilir. Ve puantaj değerlerine göre de toplu ücret ayarlaması yapılması sağlanabilir.

Asağıdaki formüller ilgili dönemdeki puantaj bilgilerinden hesaplanıp sicillere yansıtılabilir.

P_İlgili Dönem Ücreti (tutar)
P_ İlgili Dönem Ücreti ( hesaplama sekli, brüt / net)
P_ İlgili Dönem Ücreti ( ay / gün / saat )
P_ İlgili Dönem Ücreti (Döviz Türü)
P_Bir Önceki Kayıttaki Ücreti ( tutar )
P_Çalısma Günü
P_Aylık Brüt Ücret
P_Günlük Brüt Ücret
P_Saatlik Brüt Ücret
P_Aylık Net Ücret
P_Günlük Net Ücret
P_Saatlik Net Ücret
P_Net İstihkak

Ücret dısındaki bilgilerin toplu olarak değistirilmesi:
Ücret hesaplama sekli, ödeme tipi ve para birimi bilgilerini toplu olarak değistirmek için Ücret alanı combo box’ın ücret bilgisi bos seçilir. Alan seçeneklerinde *, K ve ilgili alanın seçenekleri yer alır.

Tutarlar :Ücret ayarlaması sonrasında elde edilen tutarın küsuratlı olmasını engelleyebilmek için yuvarlamadan faydalanılır. Yuvarlama yapılacak rakamlar için esas alınacak tutar combo box yardımıyla seçilir.
Yuvarlamada esas alınacak tutar ile ilgili yuvarlamanın yönü combo box seçenekleri (alta, üste, en yakına) yardımıyla belirlenir.

Onay Durumu

Onaylandı             : Önerilen ücretin görüsüldüğünü ve onaylandığını gösterir.
Onaylanmadı         : Önerilen ücretin görüsüldüğünü ve bu değerlerin onaylanmadığını gösterir.
Değerlendiriliyor    : Önerilen ücret ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini ve henüz karara varılmadığını gösterir.
Görüsülmedi         : Önerilen ücret ile ilgili değerlendirmelere baslanmadığını gösterir.
Reddedildi            : Önerilen ücret çalısmalarının kabul edilmediği veya ertelendiği anlamına gelir.

Geçerlilik tarihinin atanması

Ekilemeyecek
Bir önceki kayıt
Sonraki kayıtları güncelle seçenekleri olacak.
Bir önceki kayıt;
Atamanın yapıldığı geçerlilik tarihinden önce yapılmıs olan değisiklik revize edilir. Açıklama alanı değistirilmeden ücret ile ilgili değisiklikler yansıtılır.

Sonraki kayıtları güncelle seçeneği seçilirse ;
Atama geçerlilik tarihi baslangıç tarihi olan kayıtta ve bundan sonraki kayıtlarda ise ücret ile ilgili güncellemeler yapılır.

Toplu ücret ayarlamada filtre yardımıyla atamanın yapılacağı çalısan grupları seçilir, default olarak bütün çalısanlar seçili durumda gelir, atamanın yapılmasının istenmediği çalısanların seçili durumları kaldırılır.

Filtre yardımıyla sicil kartı/görev yerlerinde belirtilen öneri ücretler onay durumu ne olursa olsun uygulamaya konulabilir.

Formül penceresi yardımıyla uygulanmak istenen yeni ücretlerle ilgili formül yazılır. Uygulanmak istenen ücret olarak öneri ücretler formülde kullanılabileceği gibi yeni ücretlerde kullanılabilir. Toplu ücret ayarlaması yapılması ile birlikte sicil kartı / görev yerlerine baslangıç tarihi geçerlilik tarihi olacak sekilde yeni bir kayıt eklenir veya aynı tarihli bir kayıt var ise onun üzerinde güncelleme yapılır.

Atama kayıdının tutulması
Toplu ücret ayarlaması yapılması ile birlikte sicil kartı / atamalar penceresinde baslangıç tarihi toplu ücret ayarlamada belirlenene geçerlilik tarihi olacak sekilde yeni bir kayıt eklenir. Toplu ücret ayarlaması ile eklenen yeni kayıdın açıklaması “ücret değisikliği” olarak eklenen ve

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top