Cari hesap kayıtları tarih eklenmesi Sql kodu

Mikro v15.xx versiyona sahip program konuları hakkında forumlar...
admin
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 3
Kayıt: Cmt May 09, 2020 3:36 pm

Cari hesap kayıtları tarih eklenmesi Sql kodu

Mesaj gönderen admin »

Aşağıda belirtmiş olduğum tabloya Oluşturan Kullanıcı ,Değiştiren kullanıcı ve değiştirme Tarihi eklemenmiştir.

Kod: Tümünü seç

SELECT   TOP (100) PERCENT dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrakno_seri AS [Seri No], dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrakno_sira AS [Sıra No],
           dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tarihi AS Tarih, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kod AS [Cari Kodu],
             (SELECT   TOP (1) cari_unvan1
              FROM     dbo.CARI_HESAPLAR
              WHERE   (dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kod = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ciro_cari_kodu)
              ORDER BY dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kod) AS [Cari İsmi], SUM(dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_meblag) AS Meblağ,
           MIN(dbo.vw_Cari_Hareket_Tip_Isimleri.CHTipIsim) AS Tipi, MIN(dbo.vw_Cari_Hareket_Cins_Isimleri.CHCinsIsim) AS Cinsi,
           MIN(dbo.vw_Cari_Hareket_Evrak_Isimleri.CHEvrKisaIsim) AS [Evrak Adı], MIN(dbo.vw_Cari_Hareket_Pozisyon_Isimleri.CHPozIsim) AS [A/K],
           MIN(dbo.vw_Normal_Iade_Isimleri.NIIsim) AS [N/I], dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ciro_cari_kodu AS [Cari Ciro Kodu], dbo.fn_CarininIsminiBul(0,
           MIN(dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ciro_cari_kodu)) AS [Cari Ciro İsmi], MIN(dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_aciklama) AS Açıklama,
     dbo.fn_KullaniciUzunAdi(dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_create_user) AS [Olusturan Kullanici],
     dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_create_date AS [Olusturma Tarihi],
     dbo.fn_KullaniciUzunAdi(dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_lastup_user) AS [Degistiren Kullanici],
     dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_lastup_date AS [Degistirme Tarihi]
FROM     dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI LEFT OUTER JOIN
           dbo.vw_Cari_Hareket_Evrak_Isimleri ON dbo.vw_Cari_Hareket_Evrak_Isimleri.CHEvrNo = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrak_tip LEFT OUTER JOIN
           dbo.vw_Cari_Hareket_Cins_Isimleri ON dbo.vw_Cari_Hareket_Cins_Isimleri.CHCinsNo = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cinsi LEFT OUTER JOIN
           dbo.vw_Cari_Hareket_Tip_Isimleri ON dbo.vw_Cari_Hareket_Tip_Isimleri.CHTipNo = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tip LEFT OUTER JOIN
           dbo.vw_Normal_Iade_Isimleri ON dbo.vw_Normal_Iade_Isimleri.NINo = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_normal_Iade LEFT OUTER JOIN
           dbo.vw_Cari_Hareket_Pozisyon_Isimleri ON dbo.vw_Cari_Hareket_Pozisyon_Isimleri.CHPozNo = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tpoz LEFT OUTER JOIN
           dbo.vw_Cari_Cins_Isimleri ON dbo.vw_Cari_Cins_Isimleri.CCinsNo = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cari_cins LEFT OUTER JOIN
           dbo.E_FATURA_DETAYLARI AS F WITH (NOLOCK) ON F.efd_fat_recid_dbcno = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_RECid_DBCno AND
           F.efd_fat_recid_recno = dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_RECid_RECno
WHERE   (dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tarihi = '20161231')
GROUP BY dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrak_tip, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrakno_seri, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrakno_sira,
           dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tarihi, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tip, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cinsi,
           dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cari_cins, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_kod, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tpoz,
           dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_normal_Iade, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_ciro_cari_kodu, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_firmano,
           dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_subeno, F.efd_gib_seri, F.efd_gib_sira,
     dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_create_user,dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_create_date,
     dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_lastup_user,dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_lastup_date
ORDER BY dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_evrak_tip, [Seri No], [Sıra No], Tarih, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tip, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cinsi,
           dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_cari_cins, [Cari Kodu], dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_tpoz, dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI.cha_normal_Iade,
           [Cari Ciro Kodu]